Voorwaarden ziekteverlof na de operatie

Er zijn standaardvoorwaarden voor de duur van een zieke lijst na een operatie, die in algemene gevallen worden gebruikt als er geen complicaties zijn. Postoperatieve invaliditeit wordt in de eerste plaats geregeld door een arts die de toestand van de patiënt bewaakt. De werkgever kan de lengte van het ziekenhuis niet beïnvloeden, maar moet alle ziektedagen volledig en tijdig betalen.

De duur van de ziekenlijst na de operatie wordt bepaald door de wetgeving en de toestand van de herstellende persoon. Indien nodig wordt het door de commissie verlengd en in sommige gevallen kan het zelfs een handicap met zich meebrengen.

Tijdelijke invaliditeit

Werkende burgers in het geval van ziekten moeten van toepassing zijn op medische instellingen voor het verkrijgen van gekwalificeerde hulp. De arts diagnosticeert en schrijft niet alleen de juiste behandeling voor, maar geeft ook een zieklijst af, die van groot belang is voor werkende mensen. Een ingevuld bulletin is een reden om geen baan te verliezen en een geldelijke vergoeding te ontvangen voor de volledige tijd van ziekte.

Bij het vaststellen van de termijnen voor een invaliditeitsformulier richt de arts zich primair op de wettelijke normen die de mogelijke duur van de afgegeven vorm regelen, afhankelijk van de vastgestelde diagnose. Bij het uitgeven van een nieuwsbrief zijn er verschillende onveranderlijke regels:

 1. Het formulier kan alleen in een ziekenhuis of kliniek worden afgegeven door een districtsarts of een arts.
 2. In het geval van een poliklinische behandeling wordt het invaliditeitscertificaat afgegeven door een arts voor niet meer dan 15 dagen en een tandarts gedurende 10 dagen.
 3. De duur van de intramurale behandeling wordt bepaald door de diagnose.

De verlenging van de maximaal toegestane tijd is alleen in commissie volgorde.

Ziekteverlof na de operatie

De kwestie van ziekteverlof wordt geregeld door federale wet nr. 255 van 29 december 2006. Het geeft ook de duur van de duur afhankelijk van de ziekte. Maar met operationele interventie wordt het bulletin niet één, maar meerdere uitgegeven en in verschillende fasen opgesteld. Meestal wordt het als volgt uitgegeven:

 1. De patiënt wendt zich met klachten tot de kliniek. Hij ontvangt een primaire nieuwsbrief voor maximaal 15 dagen. Tijdens de toegewezen tijd wordt hij geobserveerd en naar de operatie gestuurd. Het uitgegeven document wordt gesloten door de plaatselijke arts.
 2. Bij opname in het ziekenhuis wordt een nieuw formulier geopend dat alleen door de behandelende arts kan worden uitgegeven. Alle tijd die wordt besteed aan een intramurale behandeling, die bestaat uit voorbereiding op een operatie, de procedure zelf en de postoperatieve periode, wordt in het formulier ingevoerd. Bij ontslag uit het ziekenhuis is het ziekenhuis gesloten.
 3. Nadere analyse van het herstel wordt opnieuw uitgevoerd, de plaatselijke arts, die een nieuwe handicap certificaat gestart en sluit het alleen als hij toestemming wordt gegeven om opnieuw te beginnen zijn arbeid taken.

Soms ontbreekt de eerste fase, vooral wanneer de bewerking niet is gepland, maar in noodgevallen.

Documentontwerp

Registratie van de nieuwsbrief is exclusief toevertrouwd aan de arts. Tijdens een behandeling in een ziekenhuis worden de bulletins opgemaakt in twee datums:

 1. Op de dag van aankomst is het geopend.
 2. De dag van ontslag wordt beschouwd als de datum van sluiting.

Tussendata in het formulier zelf worden niet ingevoerd, evenals niet vooraf de definitieve datum van ontslag. Dit is te wijten aan het feit dat het onmogelijk is om de loop van de behandeling van tevoren te voorspellen. Operationele interventie wordt door elke persoon op verschillende manieren overgedragen en daarom is de tijd van herstel, evenals herstel, heel verschillend. Hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen, is afhankelijk van de complexiteit van de operatie en van de psychofysieke toestand van de patiënt.

In de eerste plaats stelt het feit dat de noodzakelijke behandeling afgerond en gezien de gewenste resultaten, en dan sluit de stemming en stuurt informatie over naar de kliniek, waar de patiënt staat op de rekening. De plaatselijke arts op basis van een vergunning heeft het recht document uit het ziekenhuis een nieuwe man b / l, wat hem in staat stellen om volledig te herstellen tot uitgifte teruggetrokken. De duur van dit formulier is beperkt tot 10 dagen.

duur

De duur van alle ziekteverlof is strikt beperkt door de wet. De vastgestelde data zijn gebaseerd op de medische praktijk en analyse van eerdere chirurgische ingrepen.

Wanneer een persoon het ziekenhuis binnenkomt voor een operatie, wordt deze bepaald voor een standaardperiode, die bestaat uit:

 1. De pre-operatieve periode die is toegewezen voor testen en voorbereiding op interventie.
 2. De operatie zelf.
 3. Postoperatief segment.

De eerste twee punten hebben een min of meer gemeten duur, maar na de operatie kan de tijd voor herstel anders zijn. Een van de belangrijkste indicatoren van de postoperatieve periode is het type operatie en de manier waarop het wordt uitgevoerd. Buikinterventies hebben dus meer tijd nodig om te herstellen dan laparoscopie. En het verwijderen van de appendix kost minder tijd om te herstellen dan om de klep te vervangen door een hart.

Min en max

Bij chirurgie zijn alle chirurgische ingrepen onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Longen. Na hen heeft de patiënt geen zin om de patiënt lang in het ziekenhuis te houden, meestal staat de patiënt de volgende dag al op uit het bed en wordt na 3-5 dagen ontslagen.
 2. Gemiddeld: bewerkingen die tot een maand moeten worden hersteld.
 3. Zwaar - dit zijn interventies die een lang verblijf in een ziekenhuisbed vereisen, evenals het bieden van deskundige hulp om de lichaamsfuncties te herstellen.

In het geval van lichte interventies, overschrijden de voorwaarden van het bulletin gewoonlijk niet meer dan 15 dagen en wordt hun minimumperiode bepaald door vijf dagen. De gemiddelde ernst wordt bepaald door het bereik van 15 tot 30 dagen. De meest dubbelzinnige duur is in de laatste groep. Het omvat:

 1. Blindedarmontsteking, die tijdens de peritonitisfase werd verwijderd.
 2. Schade aan de wervelkolom.
 3. Hartziekte.
 4. Verwondingen aan de schedel.
 5. Open fracturen en gesloten met verplaatsingen.
 6. Verwijdering van kankertumoren.

In deze gevallen wordt de maximale duur bepaald door het type operatie en kan de totale ontslagperiode van het werk maximaal een jaar bedragen.

Afhankelijkheid van het type operatie

De minimale en maximale duur van een ziekenhuiscertificaat is afhankelijk van het type operatie dat wordt uitgevoerd. Overweeg sommige van hen:

 1. Eenvoudige verwijdering van een appendix blijft binnen een interval van 5-10 kalenderdagen.
 2. Als na het verwijderen van appendicitis een antibioticabehandeling nodig is, wordt de periode verlengd tot 30 dagen.
 3. De aanwezigheid van complicaties of peritonitis verlengt de tijd van verblijf in het ziekenhuis en de uiteindelijke duur wordt bepaald door de behandelende arts.
 4. Het verwijderen van de baarmoeder vereist een verdere behandeling gedurende een periode van 20 tot 45 dagen.
 5. Een inguinale hernia vereist ook een lang verblijf in een ziekenhuisbed - tot een maximum van 1,5 maand.
 6. Bij wervel hernia duurt de minimale behandeling 21 dagen en maximaal 45 dagen.
 7. Het knippen van de galblaas vereist een volledig herstel van kracht en gezondheid, wat kan duren van drie weken tot 1,5 maand.
 8. Chirurgische ingreep aan de oogbollen veroorzaakt revalidatie in het interval van twee weken tot twee maanden.
 9. De werking van de gewrichten - één maand postoperatief segment. En bij vervanging tot zes maanden en meer.
 10. Hartchirurgie kan een maximale duur van maximaal twee maanden hebben, en in sommige gevallen zelfs meer.
 11. Wanneer de hersenen worden bediend, staat de patiënt acht dagen op de intensive care en wordt vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij 1,5 maand of langer verblijft.

Een verhoging van de maximale verblijfsduur is ook mogelijk, maar onder speciale voorwaarden.

Is het mogelijk om het ziekenhuis te verlengen?

Hoeveel een certificaat voor arbeidsongeschiktheid moet afgeven in de eerste fase wordt bepaald door de behandelende arts zelf. Hiervoor gebruikt hij de ontwikkelde tabellen van toegestane postoperatieve limieten en richt hij zich op de toestand van de patiënt.

Als de gezondheid van de patiënt niet binnen de voorgeschreven tijd wordt hersteld of als hij ziek wordt van infectieziekten die zijn behandeling hebben bemoeilijkt, neemt de duur van de patiënt toe.

De arts zal dit echter niet alleen kunnen doen. In dit geval wordt een medisch onderzoek uitgevoerd en het conclaaf van artsen geeft een conclusie over de noodzaak om de maximale beperkingen van invaliditeit te verlengen. De Commissie bepaalt onmiddellijk de definitieve duur van de aanvullende behandeling en de volgorde van verblijf - opgenomen of poliklinisch. Als deze tijd de patiënt niet helpt te herstellen, wordt de vraag naar het vaststellen van zijn handicap.

Uitbreiden van het ziekenhuis kan, en anders, namelijk na ontslag uit het ziekenhuis. De geopereerde patiënt verwijst naar zijn plaatselijke arts, die een onderzoek uitvoert en de noodzaak vaststelt om een ​​bulletin uit te geven voor revalidatie en behandeling van poliklinische patiënten. In dit geval is het mogelijk om ziekteverlof te geven voor niet meer dan 10 dagen.

Voordeel bedrag

De werkgever kan de werknemer niet weigeren het verstrekte bulletin te betalen en bovendien kan hij tijdens zijn ziekte niet worden ontslagen of overgeplaatst naar een andere baan. Het bulletin verzonden aan de werkgever wordt berekend op basis van verschillende indicatoren:

 1. De totale duur van de ziekte, die alleen wordt overwogen na de datum van opening tot de dag van toelating tot het werk.
 2. Samengevoegd op het moment van berekening van de verzekeringservaring.
 3. De omvang van het gemiddelde inkomen van een werknemer, die wordt beschouwd als het cumulatieve salaris van de afgelopen 24 maanden.

De omvang van de verzekeringservaring bepaalt het percentage van de opgebouwde uitkeringen. De volgende rentetarieven zijn van toepassing op het grondgebied van de Russische Federatie:

 1. 60% - voor degenen die net hun carrière zijn begonnen en niet meer dan vijf jaar ervaring hebben opgedaan.
 2. 80% - als er vijf jaar zijn verstreken, maar acht jaar zijn nog niet verzameld.
 3. 100% voor degenen die collectief meer dan acht verzekeringsjaren hebben.

Alle berekeningen worden gemaakt in het bulletin en zijn onderworpen aan verificatie door het socialezekerheidsfonds van de bevolking.

Betalingsprocedure

Wanneer een werknemer verschijnt na een langdurige ziekte op een werkplek, is hij verplicht een document voor te leggen dat zijn afwezigheid, in dit geval een ziekteverlof, kan staven. Alvorens tot de berekening van de uitkering zelf over te gaan, is de werkgever verplicht ervoor te zorgen dat het document correct is opgesteld. Om dit te doen, worden de gegevens onderzocht en geverifieerd aan de hand van de vastgestelde regels. Het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat langlopende bulletins worden ondertekend door MSEC, en niet alleen door de behandelende arts. Als er inconsistenties en fouten worden geconstateerd, is de werknemer verplicht om contact op te nemen met de medische instelling voor de verwijdering ervan en pas daarna zullen de kosten en de betaling worden voldaan.

Bewijzen van invaliditeit worden in het algemeen als volgt betaald:

 1. De eerste drie dagen worden berekend op basis van de fondsen van de organisatie.
 2. Vanaf de vierde dag worden de kosten van compensatie gedragen door de FSS.

Desondanks worden alle betalingen en betalingen gelijktijdig uitgevoerd.

De wet heeft de timing bepaald van betalingen op de stembiljetten. Om het bedrag van de vergoeding te berekenen, worden tien dagen toegewezen vanaf het moment dat het formulier aan de huurder wordt overgedragen. Daarna wordt de compensatie overgedragen naar het account van de ontvanger. Maar de werkgever is niet verplicht om het met spoed uit te voeren, maar moet het toevoegen aan andere overdrachten die binnenkort worden gedaan. Impliceert de dag van de volgende betaling - loon of voorschot.

In het geval dat de levering van het ziekenhuisformulier aan de werkgever ontbreekt, is het noodzakelijk om rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij de FSS, waar een beslissing zal worden genomen over de noodzaak om deze te betalen of te weigeren.

Hoe ziek ziek worden na de operatie

De duur van het ziekenhuis is afhankelijk van de ziekte en de snelheid van herstel van de patiënt. Hoe is ziekteverlof na de operatie? Overweeg de details van het ontwerp van het invaliditeitscertificaat in dit geval.

Vanaf de eerste dag in het ziekenhuis wordt de patiënt geopend met een zieke lijst, die geldig is tot de dag van ontslag. Daarna gaat de patiënt naar de kliniek en breidt het ziekenhuis uit voor de revalidatieperiode. De voorwaarden voor revalidatie kunnen heel verschillend zijn. De procedure voor het afgeven van invaliditeitscertificaten is goedgekeurd door de Orde van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling nr. 624n van 29 juni 2011 en wet nr. 255-FZ).

In de medische praktijk worden alle soorten operaties ingedeeld naar ernst. Hierop hangt de tijd af die iemand nodig heeft voor revalidatie, en bijgevolg de duur van het ziekenhuis.

Gemakkelijke bediening

Longen zijn die operaties waarbij de patiënt niet veel dagen nodig heeft voor revalidatie. Een persoon kan de volgende dag opstaan ​​en binnen 3-5 dagen naar huis. Maar als een werknemer nog niet klaar is om te werken, schrijft de behandelende arts tot 15 dagen een ziektelijst voor. De patiënt moet een medische faciliteit bezoeken voor procedures en onderzoek van de aandoening.

Een persoon kan op de 16e dag aan het werk gaan. Maar de conditie van patiënten na een operatie kan anders zijn. Het hangt af van de immuniteit van de persoon. Soms zijn er complicaties die een langere ziekenhuisopname vereisen. Vervolgens wordt de operatie geclassificeerd als een gematigde procedure en wordt de revalidatieperiode verlengd tot 30 dagen. In dit geval wordt de periode van het ziekenhuis na een operatie met complicaties door de arts onafhankelijk of in combinatie met het hoofd vastgesteld.

Zware operaties

Ernstige chirurgie is een ernstiger ingreep in het menselijk lichaam wanneer de patiënt extra zorg en observatie van artsen vereist. Het rehabilitatieproces kan enkele maanden duren.

Deze procedures omvatten:

 • complexe fracturen;
 • traumatisch hersenletsel;
 • diepe wonden op het werk of als gevolg van een ongeluk;
 • hartchirurgie of andere organen;
 • wervelkolomchirurgie;
 • appendicitis van complexe vorm (peritonitis).

Speciale gevallen

Soms ontwikkelen de omstandigheden zich zodanig dat een persoon geen enkele operatie mist voor volledig herstel. Er kunnen 2-3 of meer zijn totdat het gewenste resultaat is verkregen. In dergelijke situaties wordt een ziektelijst opgesteld voor die periode totdat de patiënt volledig hersteld is. De deadlines worden door de behandelend arts onafhankelijk of met instemming van het hoofd van de afdeling / ziekenhuis vastgesteld. Er zijn situaties waarin de beslissing om het ziekenhuis na de operatie te verlengen door de commissie wordt genomen. Het kan 4-6 maanden na de operatie worden verzameld, wanneer de patiënt geen positieve dynamiek heeft en de kwestie van de handicap zich voordoet. De patiënt wordt onderzocht door verschillende specialisten en bepaalt wat de periode van het ziekenhuis moet zijn na de operatie met complicaties en of de patiënt moet worden overgebracht naar een groep.

Veel operaties vereisen niet alleen een intramurale behandeling, maar ook de overdracht van de patiënt naar een sanatorium. Deze behandeling duurt niet langer dan 24 dagen. Het is voor deze periode dat de sanatoriumarts het ziekteverlof verlengt. Op de dag van vertrek wordt het document gesloten. Als het nodig is om de revalidatieperiode te verlengen, moet de patiënt contact opnemen met de kliniek van de woonplaats, waar het ziekenhuis om gezondheidsredenen kan worden verlengd.

Plastische chirurgie

Plastische chirurgie is tegenwoordig niet ongewoon. Iemand doet deze procedure om esthetische redenen, iemand plastic wordt door een arts getoond vanwege problemen die een volledig leven en werk voorkomen.

Als een burger alleen hulp inroept voor hulp aan een plastisch chirurg om het uiterlijk te verbeteren, wordt het invaliditeitscertificaat geweigerd.

Een ander ding is wanneer plastische chirurgie noodzakelijk is om de gezondheid en de algemene toestand van een persoon te verbeteren. Correctie van een septum in de neus is bijvoorbeeld vereist als er problemen zijn met ademhalen of plastische chirurgie van de mondholte in geval van problemen met eten.

Als de operatie complex is en wordt uitgevoerd in een ziekenhuis, wordt in deze kliniek een ziekenhuis na plastische chirurgie uitgegeven. Het formulier wordt ingevuld op de eerste dag van opname en sluit op de dag van ontslag. Een dergelijk ziekteverlof wordt betaald, net als elke andere vorm van een invaliditeitscertificaat na de operatie.

In het geval van plastische chirurgie zonder ziekenhuisopname, geeft de chirurg een certificaat af over het verlenen van diensten en kan het aanbevelen om een ​​ziekenlijst aan te vragen bij een lokale therapeut. Maar de arts van de polikliniek is niet verplicht om een ​​ziekenhuis te maken na een esthetische plastische chirurgie, omdat hij dit niet als een verzekerd evenement beschouwt.

De chirurg kan alleen een document afgeven van de kliniek of het ziekenhuis dat een vergunning heeft om dit te doen. Daarom geeft zelfs een intramurale behandeling in een kliniek zonder overheidsaccreditatie de patiënt niet het recht op legitiem ziekteverlof.

Ziek betalen

Het verblijf van de werknemer in het ziekenhuis wordt altijd betaald als de werknemer onder een arbeidsovereenkomst wordt geëxecuteerd en verzekeringspremies voor hem aan het Sociaal Verzekeringsfonds worden betaald.

Het aantal betalingen is afhankelijk van:

 • term ziekenhuis;
 • werknemer verzekering ervaring;
 • gemiddeld salaris voor de voorgaande 2 jaar werk vóór het verzekerde evenement.

Als de operatie en revalidatie succesvol waren, in standaardtermen (15 dagen), dan wordt het gesloten blad van invaliditeit overgedragen aan de werkgever. Binnen 10 dagen na de boekhouding moeten voordelen worden opgebouwd.

In dit geval wordt het ziekenhuis in delen betaald, omdat het invaliditeitsblad slechts enkele regels bevat om te vullen. De volgende termijn wordt op het volgende blad uitgebreid. Er kunnen verschillende van dergelijke vormen zijn. Voor betaling kunt u elk gesloten formulier of alles onmiddellijk na de sluiting van het ziekenhuis verzenden.

Bij een lange herstelperiode (meer dan 6 maanden) is het niet nodig om ziekteverlofcertificaten op te nemen, zodat de werkgever het niet als een gruwel beschouwt en weigert te betalen.

Het ziekenhuis na de operatie kan worden uitgesteld. De werkgever moet dit rustig aan doen en de werknemer de mogelijkheid geven voor volledig herstel. En in het geval dat de werknemer zonder medische indicatie een plastische chirurgie heeft gekozen, is het beter hem te bieden om op eigen kosten verlof te regelen, aangezien u niet voor een dergelijk ziekenhuis hoeft te betalen.

Ziekenhuisvoordelen: wat moet de werknemer na de operatie wachten?

De werker, ziek, wordt niet altijd snel hersteld. Er zijn gevallen waarin een operatie noodzakelijk is. En dan kan het ziekteverzuim worden uitgesteld. En hoeveel? En wat bepaalt de duur ervan? Hoe bereken je het ziekteverlof? Laten we het samen uitzoeken.

Wie bepaalt de periode van ziekteverlof na de operatie

Volgens de geldende wetgeving in Rusland kan een ziektelijst alleen worden opgesteld voor een bepaalde termijn met een limiet. En niet elke gezondheidswerker kan een zieke lijst afgeven.

Het invaliditeitsblad kan dus niet worden verkregen:

Als u wilt weten hoe u uw probleem oplost, bel dan naar Moskou +7 (499) 653-60-87, St. Petersburg +7 (812) 313-26-64.

 • op het station waar bloed wordt getransfundeerd;
 • ambulance werknemer.

Het ziekenhuis na de operatie moet, zoals in alle gevallen, worden voorgeschreven door de behandelend arts. De duur ervan wordt ook bepaald door de arts.

Maximaal en minimaal verblijf in het ziekenhuis

Volgens de getuigenis van artsen kan de werknemer worden bediend en in verband hiermee in het ziekenhuis blijven. Na de operatie heeft de werker wat tijd nodig om te herstellen en te revalideren.

Na enige tijd na de operatie wordt de patiënt naar huis ontslagen. Daarna vervolgt hij de behandeling in zijn kliniek, waaraan hij is toegewezen. En hoe zit het met de maximale duur van het ziekenhuis, zegt de wet?

Wet nr. 255-FZ stelt dat de patiënt een certificaat van onvermogen krijgt voor de gehele periode van zijn verblijf in het ziekenhuis. Zijn dokter geeft het uit. Hij opent de ziekenhuisdatum wanneer de patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis en sluit deze met de datum van ontslag. Vervolgens moet het worden aangeboden aan het ziekenhuis van de woonplaats waar de patiënt enige tijd zal worden geobserveerd.

De wetgeving voorziet in de verlenging van het ziekenhuis met nog eens 10 dagen nadat de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen. Zo is de duur van ziekteverlof na een operatie 10 dagen.

Als u wilt weten hoe u uw probleem oplost, bel dan naar Moskou +7 (499) 653-60-87, St. Petersburg +7 (812) 313-26-64.

De medische commissie heeft de bevoegdheid om het ziekenhuis na de operatie tot 10 maanden te verlengen, maar er moet een positieve dynamiek zijn in de loop van de ziekte.

Als de patiënt een moeilijke operatie heeft ondergaan, waardoor langdurige rehabilitatie vereist is, kan de ziektegraad worden verhoogd tot 1 jaar.

Bijgevolg kan de duur van de arbeidsongeschiktheid na de operatie vanaf het moment van ontslag uit het ziekenhuis één jaar bedragen.

Maar er is één bijzonderheid: de patiënt zal eens per 15 dagen naar de medische instelling moeten komen waar de operatie wordt uitgevoerd, zodat zijn behandelend arts een onderzoek kan verrichten en de noodzaak van een dergelijk langdurig verblijf in het ziekenhuis kan bevestigen.

Meestal wordt de patiënt na zware operaties voor succesvolle rehabilitatie naar een gespecialiseerd sanatorium voor nazorg gestuurd. In dit geval kan het sanatorium de duur van het ziekenhuis met nog eens 24 dagen verlengen.

Als u wilt weten hoe u uw probleem oplost, bel dan naar Moskou +7 (499) 653-60-87, St. Petersburg +7 (812) 313-26-64.

Als de patiënt lange tijd na de operatie niet verbetert, moet hij naar medische en sociale expertise worden gestuurd om het probleem van de toewijzing van een invaliditeitsgroep aan een dergelijke patiënt op te lossen.

Het is mogelijk om een ​​zieke medewerker naar dit onderzoek te sturen als er binnen zes maanden na de operatie geen positieve trend is in de resultaten van de behandeling.

Als de operatie in een andere stad is uitgevoerd, houdt het ziekenhuis rekening met de tijd die is doorgebracht op weg naar de terugweg.

Ziekteverlof na de operatie

Van ziektes, zoals je weet, is niemand verzekerd. Maar wat als de ziekte een chirurgische behandeling vereist en u een tijdlang van werkvermogen berooft? Ja, in dit geval is de situatie heel anders dan de optie wanneer bijvoorbeeld een ziekenlijst voor de zorg voor zieke ouders wordt opgesteld.

Hoe lang is de wet voor ziekteverlof na een operatie voor verschillende soorten ziekten? We zullen proberen deze en andere vragen in dit artikel te beantwoorden.

Hoeveel is vakantie na een operatie voor de arbeidswet van de Russische Federatie?

De belangrijkste wetgeving over arbeid in Rusland in artikel 183 bepaalt duidelijk dat alle werkgevers voor hun werknemers ziektelijsten moeten betalen die zijn uitgegeven in door de overheid beheerde medische instellingen (poliklinieken en ziekenhuizen) in de door de wet voorgeschreven bedragen (voor details over wat de maximale duur van ziekteverlof is in door verwijzing).

Wet 255-FZ, op zijn beurt, regelt dat voor alle dagen doorgebracht door de werkende burger in de intramurale afdeling, hij een speciaal medisch document wordt uitgegeven, volgens welke vervolgens het management van de onderneming (organisatie) een geldelijke vergoeding krijgt.

Vervolgens beschouwen we de gemiddelde voorwaarden van dit blad voor verschillende soorten chirurgie.

Duur van ziekteverlof na spinale chirurgie

Bij de chirurgische behandeling van de wervelkolom (bijvoorbeeld in het geval van herniaverwijdering tussen de wervels) wordt een medisch certificaat verstrekt voor de gehele verblijfsperiode van een burger in het ziekenhuis.

Meestal varieert deze periode van 21 dagen tot 45 dagen, afhankelijk van de ernst van de overgedragen chirurgische procedures en de aanwezigheid (of afwezigheid) van complicaties. De behandelingsperiode van de patiënt eindigt hier echter niet, omdat hij na ontslag uit het ziekenhuis enige tijd moet besteden aan revalidatie op poliklinische basis of in een sanatorium.

Deze periode is wettelijk vastgesteld op 10 dagen. De verdere periode van het verblijf van de persoon in revalidatie revalidatie is al besloten door de medische commissie.

Na een operatie om het ziekenhuis in de galblaas te verwijderen hoeveel dagen?

Gallbladder chirurgie verwijst naar operaties van gemiddelde complexiteit en, in de regel, gebeurt al met voldoende verwaarlozing van de ziekte. Daarom zal de patiënt niet alleen enige tijd in een ziekenhuisbed moeten doorbrengen, maar ook een behandeling ondergaan voor revalidatie.

Gemiddeld duurt de handicap van een persoon in dit geval ongeveer een maand, wat vervolgens wordt gecompenseerd door contante betalingen voor het medische certificaat.

Ziekenhuis na knieoperatie

In het geval van chronische of acute pijn in de knie, kan een persoon niet langer volledig zijn werkplichten in productie uitvoeren en heeft hij een snelle behandeling van de ziekte nodig.

Er zijn veel ziekten van het kniegewricht, en het is de mate van ernst die bepaalt hoe snel een werknemer zal terugkeren naar het vervullen van zijn verantwoordelijkheden voor werk.

Hoe dan ook, bij een knieoperatie kan de patiënt gedurende langere tijd niet normaal bewegen. Ziekenhuis voor de periode van behandeling in het ziekenhuis en vervolgens revalidatie gemiddeld één maand.

Aan het einde van deze periode, in het geval dat een persoon de behandeling moet verlengen, is hij al benoemd door de ITU (medische en sociale expertise).

Ziekenhuis na oogoperatie

Bij de chirurgische behandeling van oogziekten is de verblijfsduur in het ziekenhuis van een week tot twee maanden, afhankelijk van de diagnose en de complexiteit van de uitgevoerde procedures.

Meestal zijn gebruikers geïnteresseerd in de vraag hoeveel dagen ziek zijn na een cataractoperatie? Deze periode is gemiddeld tien dagen in het ziekenhuis en tien dagen in de kliniek.

Hoeveel worden met ziekteverlof na een hartoperatie vastgehouden?

Hartchirurgie wordt beschouwd als de moeilijkste vorm van chirurgie. Daarom is het moeilijk om ondubbelzinnig de vraag te beantwoorden hoe lang de betaalde behandelingsdagen in dit geval zullen zijn.

Als alles veilig is afgelopen, kan de patiënt binnen 30 tot 70 dagen naar zijn werk (en eerst naar eenvoudig werk) gaan. Meestal na dergelijke ingrijpende interventies wordt de ITU aangewezen en krijgt de persoon een handicap van een bepaalde groep.

Ziekenhuis na abdominale chirurgie hoeveel dagen?

Bandoperaties kunnen heel verschillend zijn - van eenvoudige verwijdering van appendicitis tot de eliminatie van een kankergezwel. Daarom verschillen ook de voorwaarden voor betaalde medische certificaten aanzienlijk.

Vervolgens analyseren we in meer detail de duur van de betaalde behandeling, afhankelijk van het type chirurgische ingreep.

De duur van de zieke lijst na de operatie om de baarmoeder te verwijderen

Verwijdering van de baarmoeder wordt als een medium-type operatie beschouwd. De minimale periode van betaalde dagen van behandeling in dit geval is drie weken en de maximumperiode van 45 dagen.

Hoeveel dagen worden met ziekteverlof in stand gehouden na een liesbreukoperatie?

Bij het verwijderen van inguinale hernia bij mannen duurt de herstelperiode van drie weken tot 45 dagen, hetgeen ook door de werkgever in geld wordt gecompenseerd overeenkomstig artikel 183 van de arbeidswet van de Russische Federatie (u kunt de code downloaden via de link hierboven).

Na een operatie voor blindedarmontsteking hoelang blijft het ziekenhuis?

Het verwijderen van blindedarmontsteking is de meest voorkomende vorm van chirurgie, die echter niet als bijzonder moeilijk wordt beschouwd en langdurige rehabilitatie vereist. U zult echter enige tijd op de afdeling moeten doorbrengen en dan een korte poliklinische behandeling ondergaan.

De duur van de betaalde behandelingsduur hangt af van de ernst van de operatie:

 • met normale verwijdering van appendicitis zonder complicaties - van 5 tot 10 dagen;
 • als een spoedoperatie werd uitgevoerd en de patiënt dronken was, waarvoor een aanvullende antibioticabehandeling nodig was - van 2 weken tot een maand;
 • als complicaties optreden tijdens de interventie - met toestemming van de hoofdarts van het ziekenhuis kan de patiënt langer dan een maand in het ziekenhuis worden achtergelaten.

In ieder geval krijgt hij volgens de wet wet nr. 255-for voor de gehele duur van iemands verblijf in een ziekenhuis een betaald ziekteverlof.

Laparoscopie en laparotomie: hoeveel dagen ziekteverlof na een operatie?

Je moet minstens één keer in je leven een ziekenhuis nemen. En het is goed als voor iets relatief onschadelijk, zoals een seizoensgebonden koude. Maar soms gebeurt het dat er een operatie is. Na de operatie - de revalidatieperiode, waarin het werk weer onmogelijk is.

In dit artikel zullen we het hebben over de lengte van het ziekenhuis na de operatie, wat is de maximale duur van de ziekenlijst na de operatie, of de ziektelijst een verstandskies geeft bij het verwijderen van een verstandskies, hoeveel dagen de ziektelijst met een flux na verwijdering en over andere dringende kwesties.

Wat is opereren en wanneer is het nodig?

De voorwaarden van de ziekenlijst na de operatie worden vastgesteld door de behandelende arts. En dan, als de ziekte niet langer dan twee weken duurt. Als een langere periode nodig is voor de behandeling, wordt de kwestie van de vernieuwing besloten met de medische controlecommissie (Orde van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling nr. 624 en gedateerd 29 juni 2011).

Het is belangrijk om ook te onthouden wie een dergelijk document kan afgeven. Niet elke specialist met medische voorlichting kan hierbij helpen.

Handicapcertificaten kunnen niet worden verkregen van een ambulancepersoneel of een bloedtransfusiestation. Heb dit recht niet en dokters die werken in balneologische centra, modderbaden, medische instellingen voor rampen, toezichthoudende autoriteiten, forensische wetenschappers.

De redenen voor het ziekenhuis zijn als volgt:

 • trauma;
 • een ziekte;
 • operatie;
 • zwangerschap en bevalling;
 • kinderopvang;
 • zorg voor een ziek familielid.

Als een operatie nodig is (een complex van chirurgische ingrepen op menselijke weefsels met een medisch, diagnostisch of symptomatisch doel), wordt de ziekenhuisruimte geopend op de dag dat de patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis en wordt deze gesloten op de dag dat federale wet nr. 255-ФЗ is uitgegeven.

Hoeveel dagen ziekteverlof geven na een operatie?

En laten we nu eens kijken naar het aantal dagen dat het ziekteverlof na de operatie voor elke operatie wordt gegeven.

laparoscopie

Dit type operatie is het minst traumatisch, omdat de chirurg niets op grote schaal snijdt. Een laparoscoop met aan het ene uiteinde een videocamera en een manipulator worden in de buikholte gestoken. Binnen een paar uur na de afgifte van de anesthesie kan de patiënt lopen en de volgende dag naar een redelijk actief leven gaan.

Maar voor hoeveel dagen ziekteverlof na laparoscopie? De duur van het ziekenhuis hangt af van de pathologie, het wordt vastgesteld door de behandelende arts - maar in elk geval niet meer dan tien maanden.

laparotomie

Zij is de zogenaamde "abdominale operatie". Dit is een serieuzere interventie. De chirurg snijdt de wand van de buikholte af om toegang te verschaffen tot de inwendige organen van de patiënt voor manipulatie.

Hoe lang blijft het ziekenhuis in dit geval na een buikoperatie? Het ziekenhuis kan in individuele gevallen en voor een jaar worden uitgegeven, met een periodiciteit van actualisering om de 15 kalenderdagen. Na deze periode wordt ofwel het herstel bevestigd, of de patiënt wordt naar de ITU gestuurd om te bepalen of het voor hem mogelijk is om überhaupt te werken en in welke hoedanigheid.

Ook bent u geïnteresseerd om te weten:

Hoe een handicap te openen?

Als de kliniek beslist dat de zaak veel ernstiger is dan de gewone verkoudheid, wordt de persoon gestuurd voor onderzoek en vervolgens wordt de beslissing over de operatie genomen. Na de operatie wordt de patiënt in het ziekenhuis bepaald.

Voor hoeveel dagen wordt de zieke lijst na de operatie gegeven en kan deze worden verlengd? Voor de duur van zijn verblijf daar krijgt hij een invaliditeitsattest, dat wordt afgesloten met de datum van ontslag uit het ziekenhuis.

Volgens dezelfde 255e federale wet kan de bijsluiter indien nodig maximaal tien dagen na ontslag uit het ziekenhuis worden verlengd. Als dit niet genoeg was - wordt de kwestie van het verlengen van de duur van dergelijke gedwongen "vakantie" besloten als onderdeel van de medische commissie.

In sommige gevallen (dit zijn ernstige ziekten, waarna speciale rehabilitatie vereist is) wordt de patiënt naar een sanatorium gestuurd. De maximale tijd van een ziekteverlof is dan 24 dagen.

Als een burger het vermogen om te bewegen niet heeft verloren, moet hij telkens persoonlijk verschijnen om de stemming uit te breiden.

In het geval van het missen van de juiste dag, plaatst de arts bij gebrek aan een geldige reden van de patiënt het juiste merkteken in het document. Als de patiënt niet alleen kan lopen, wordt de procedure thuis uitgevoerd (Ordes van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling nr. 31n en nr. 624n).

Het maakt niet uit hoeveel de string is gedraaid, het einde zal zijn. Eindigt, als de patiënt leeft en op zijn minst relatief gezond is, kan er sprake zijn van twee - herstel of medisch en sociaal onderzoek, omdat in speciale gevallen de vragen al anders zijn dan de periode voor de werknemer om terug te keren naar de werkplek. Bijvoorbeeld, als een burger kan blijven werken - als, laten we zeggen, na een lange medische en revalidatieperiode, zijn herstel niet is gekomen.

Als dat zo is, dan zal de manager misschien moeten zien welke positie, van de lichtere, aan deze persoon kan worden aangeboden en of hij daar helemaal mee instemt. Zo niet, dan wordt de vraag naar de mate van verlies van arbeidsvermogen bepaald door de medisch-sociale expertise en dientengevolge wordt een handicap toegewezen.

Lijst van chirurgische ingrepen en geschatte duur van invaliditeit (zonder complicaties)

Verwijdering van de baarmoeder

Voor hoeveel dagen wordt u ziek na uw verwijdering van de baarmoeder? Het hangt allemaal af van de initiële diagnose en de ernst van de prognose. In de regel is de duur van de zieke lijst na de operatie om de baarmoeder te verwijderen twintig tot veertig dagen.

Verwijdering van inguinale hernia

Hoeveel dagen is ziek na een liesbreukoperatie? Dit is een ingewikkelde operatie. In sommige gevallen kan invaliditeit een jaar duren.

Verwijdering van de eileider

Voor de hele tijd dat de patiënt in het ziekenhuis zal zijn, krijgt zij een certificaat van arbeidsongeschiktheid. De voortzetting van de ziektelijst om de eileider te verwijderen, duurt niet langer dan veertig dagen.

Tandheelkundige operaties

Elke tandarts, ongeacht wat hij moest snijden - een cyste, een abces of een geïmpacteerde verstandskies verwijderen - kan maximaal tien dagen ziek zijn.

Verwijdering van de schildklier

Hoeveel dagen is het ziekteverlof nadat de schildklier is verwijderd? Alles zal afhangen van de reden voor de operatie.

Zonder complicaties, dan meestal tot 120 kalenderdagen. Als echter een ernstiger probleem werd ontdekt, bijvoorbeeld een kwaadaardige tumor, kan deze periode een jaar duren en vervolgens leidt de medische controlecommissie het tot medische en sociale expertise (federale wet nr. 323-ФЗ, artikel 59).

Galblaas verwijdering

Voor hoeveel dagen wordt u ziek na de laparoscopie van de galblaas? Dit is een laparoscopische operatie, waarna de patiënt maximaal veertig dagen uitgeschakeld is.

Spinale chirurgie

De lengte van het ziekteverlof na een wervelkolomoperatie hangt af van hoe ernstig de interventie was, maar het hangt allemaal af van de revalidatieperiode - het kan vrij lang duren.

Cyste verwijdering

Hoe lang duurt het ziekenhuis voor laparoscopie van cysten in de eierstokken? De standaard bulletin-duur is in dit geval van een week tot tien dagen.

Documenten invullen

De arts vult zijn deel van het document in, met vermelding van zijn profiel en naam (paragraaf 60, bestelnr. 624n). Verder wordt, om de medische vertrouwelijkheid te behouden, een of andere code geplaatst, afhankelijk van de reden waarom de folder werd uitgegeven. Kleine vlekken die de essentie van de patiënt, arts of ziektegegevens niet verstoren, zijn toegestaan.

Dit zijn de meest voorkomende codes die in nieuwsbrieven worden gebruikt:

 • 01-ziekte;
 • 02 - letsel;
 • 03 - quarantaine;
 • 04 - incident op het werk;
 • 05 - decreet;
 • 06 - protheses;
 • 07 - beroepsziekte;
 • 08 - sanatoriumbehandeling;
 • 09 - zorg voor een ziek familielid;
 • 10 - voedselvergiftiging;
 • 11 - een ziekte van sociaal significante aard;
 • 12 en 13 - kinderopvang;
 • 14 - complicatie na vaccinatie of een kind met kanker;
 • 15 - een kind met AIDS.

Als er een vraag is over de werking van de medewerker, moet u dit probleem met speciale zorg benaderen. Misschien is de beste oplossing om de kwestie van het overbrengen naar eenvoudiger werk aan te kaarten.

Nu weet u hoeveel dagen ziekteverlof geven na de operatie. Het hangt allemaal af van de complexiteit, de revalidatieperiode en het menselijk lichaam zelf.

Hoeveel dagen ziekteverlof worden er gegeven na de operatie, waar en hoe uit te breiden, hoe wordt het betaald

De wetgeving geeft precies aan hoeveel dagen het ziekteverlof na de operatie wordt gegeven, maar de periode die door de wet wordt bepaald, is soms niet voldoende om de patiënt volledig te herstellen. In een dergelijke situatie, in de handen van artsen, is er een complete "carte blanche": als ze het nodig achten, zullen ze de patiënt langdurig ziek achterlaten, en de werkgever zal hier geen bezwaar tegen kunnen maken.

Met welke term wordt de wet vastgelegd?

Volgens de wet is de periode van ziekteverlof na een operatie 10 dagen. Natuurlijk is ook de hele periode dat de patiënt in het ziekenhuis was, geregistreerd.

Als de behandelende arts van de geopereerde patiënt van mening is dat 10 dagen om het lichaam te herstellen niet voldoende is, kan hij persoonlijk de invaliditeitslijst voor maximaal 30 dagen uitrollen. Als de patiënt nog meer tijd nodig heeft om te herstellen, heeft de behandelende arts het recht om de kwestie van uitbreiding van het ziekenhuis ter overweging door de medische raad voor te leggen. Op deze manier wordt bepaald hoeveel dagen ziekteverlof na de operatie zullen worden gegeven, wat moeilijk is gebleken.

De bevoegdheden van een collegiaal orgaan zijn geen voorbeeld breder dan die van een enkele arts. De medische commissie kan de geopereerde burger gemakkelijk op betaald verlof van 10-12 maanden verzenden - maar alleen als de behandelende arts de commissieleden ervan kan overtuigen dat de patiënt het echt nodig heeft.

Het is duidelijk dat de verleiding groot is, maar je moet niet proberen een criminele samenzwering met een dokter aan te gaan. Geen enkele medische officier riskeert zijn reputatie, vooral met de huidige boetes. Iedereen die heeft geprobeerd om de afgelopen 3-4 jaar een 'sicklist' te kopen, weet dit al.

Het langetermijnblad van arbeidsongeschiktheid heeft een nadeel: de geopereerde burger mag het ziekenhuis niet vergeten - hij moet eenmaal per 15 dagen naar de medische instelling komen. Na elk onderzoek is de behandelend arts verplicht om de noodzaak om de revalidatieperiode voort te zetten te bevestigen. Als de arts concludeert dat de patiënt al gezond genoeg is om naar het werk te gaan, zal hij het invaliditeitscertificaat van tevoren sluiten.

De sluwheid die dit begrijpt, weet hoe het ziekenhuis na de operatie moet worden uitgebreid: ze beginnen de komedie te verbreken voor hun behandelende artsen, klagen over pijn op de ene of andere plaats. Dergelijke burgers moeten echter onthouden dat het risico bestaat dat er "rondgespeeld" wordt: als de artsen binnen zes maanden geen vooruitgang opmerken, zullen ze de burger naar een medisch en sociaal onderzoek sturen.

U kunt in één geval de verlenging van de rust aanvragen - als de arts na een moeilijke operatie een patiënt naar een sanatorium stuurt. Vervolgens wordt de invaliditeitsfiche met maximaal 24 dagen verlengd.

Medische praktijk: de duur van de revalidatie na verschillende operaties

Het feit dat de wet "one size fits all" "krast" is op zijn minst vreemd, voor het grootste deel - onverstandig. Het vaststellen van dezelfde revalidatieperiode voor mensen die blindedarmontsteking hebben gehad en ruggengraatoperaties hebben ondergaan - naar welke poort gaat het? U hoeft geen medische opleiding te volgen en, in het algemeen, op zijn minst hoeveel u de gezondheidszorg begrijpt, om te begrijpen: deze rechtsorde moet worden gecorrigeerd.

Gelukkig laat de wet artsen het recht om zich te laten leiden door gezond verstand bij het voorschrijven van een revalidatieperiode. In het kader van de medische praktijk zijn enkele ongeschreven normen vastgesteld, zodat de patiënt ongeveer weet hoeveel dagen betaald betalen de arts zal bieden, te beginnen met het soort chirurgische ingreep. Geschatte datums zijn als volgt.

Verwijdering van de appendix. Van 10 tot 15 dagen - zo lang duurt het ziekenhuis na de blindedarmontsteking. Houd er rekening mee dat deze termen alleen relevant zijn als de patiënt is geopereerd met behulp van de laparotomiemethode - dat wil zeggen dat de zachte weefsels boven de appendix zijn gesneden. Na laparoscopie - een operatie die minder invasiviteit impliceert - wordt een invaliditeitscertificaat slechts 5-7 dagen uitgegeven.

Rust kan worden verlengd tot 1 maand als de patiënt koorts heeft na het verwijderen van de appendix. Echter, problemen na een operatie voor blindedarmontsteking komen het vaakst voor bij ouderen en kinderen - noch de een noch de ander hoeft ziek te zijn.

Verwijdering van inguinale hernia. Dit is een behoorlijk serieuze operatie. De duur van het ziekenhuis na een inguinale herniaoperatie is gemiddeld 1,5 maand. Zo'n lange periode van revalidatie vanwege het feit dat de patiënt pas na een maand begint terug te keren naar het normale ritme van het leven.

Oogchirurgie. Maakt de aard van chirurgische ingrepen belangrijk. Wanneer bijvoorbeeld netvliesloslating na oogchirurgie wordt gegeven, is deze tot 2 maanden ziek. Het invaliditeitscertificaat kan zelfs eerder worden afgesloten als vaststaat dat het herstel van de gezondheid versneld verloopt. Na verwijdering van staar is de rust veel korter - de duur is ongeveer 14 dagen.

Let op: de lengte van het ziekenhuis is niet alleen afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt, maar ook van het type van zijn werk. Als de patiënt een typische kantoormedewerker is die de hele werkdag achter een computerscherm doorbrengt, heeft hij een kans om behoorlijk lang te rusten.

Verwijdering van de eileider. De maximale duur van de zieke lijst na de operatie om de baarmoeder te verwijderen is 40 dagen. Een langere termijn rust met een arts om te vragen is nutteloos: het is alleen mogelijk in geval van complicaties. Als het werk van de patiënt gepaard gaat met zware lichamelijke inspanning, moet zij met de werkgever de mogelijkheid bespreken om over te schakelen op eenvoudiger werk - er is geen reden om eraan te twijfelen dat de behandelend arts een dergelijke aanbeveling zal doen. Binnen 3 maanden na verwijdering van het baarmoedersonde is het verboden iets op te tillen dat meer dan 3 kg weegt, anders kunt u gemakkelijk weer op de operatietafel liggen.

Spinale chirurgie. De maximale duur van ziekteverlof na spinale chirurgie is niet vastgesteld - de periode van rust hangt af van hoe de revalidatie resulteert. De werkgever moet absoluut niet wachten tot een werknemer eerder dan 2 maanden na de operatie op de werkplek verschijnt.

Chirurgie op de aderen van de benen. Ziekenhuis na een operatie aan de aderen van de benen wordt afgegeven gedurende twee weken. De rustperiode kan worden verlengd tot 1 maand, als het werk van de patiënt sedentair is of gepaard gaat met zware lichamelijke inspanning.

Let op: na het verwijderen van spataderen, dienen ladingen gedurende 2-3 maanden te worden vermeden. Daarom is het de moeite waard om met de werkgever de mogelijkheid te bespreken om tijdelijk over te schakelen op gemakkelijk werken.

Maar waar moet je na de operatie het ziekenhuis uitbreiden, als je je slecht voelt? U moet naar het ziekenhuis komen om naar uw arts te gaan en te praten over gezondheidsproblemen en malaise. Het moet precies op de door de arts vastgestelde dag komen - dit is belangrijk. Als een burger de afgesproken dag mist zonder geldige reden, wordt er een speciale aantekening op het invaliditeitscertificaat geplaatst. Met zo'n markering kan de hoeveelheid tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verminderd.

Als de geopereerde patiënt na de operatie niet in staat is om zelfstandig te bewegen, moet de arts bij zijn huis aankomen om zijn verblijf in het ziekenhuis te verlengen. Deze plicht wordt vastgesteld door de Orde van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling nr. 624Н van 29 juni 2011.

Uitbetaling van invaliditeit na de operatie

De volgorde waarin de ziekenlijst na de operatie wordt betaald, wijkt niet af van de betalingsvolgorde voor de ziekenlijst, bijvoorbeeld door een verkoudheid. De eerste drie dagen worden gecompenseerd ten laste van het werkgeversfonds, de rest wordt betaald door het Sociaal Verzekeringsfonds. Het bedrag van de betaling hangt af van 2 factoren: de totale werkervaring en het gemiddelde niveau van het arbeidsinkomen in de afgelopen 2 jaar.

De berekening is als volgt gemaakt.

Als de ervaring van de werknemer minder is dan 5 jaar, krijgt hij 60% van het gemiddelde salaris.

Met de ervaring van 5 tot 8 jaar ontvangt een burger 80% van de RFP.

Als de ervaring langer duurt dan 8 jaar, heeft de werknemer recht op volledige vergoeding van het gemiddelde salaris.

Dagen waarvoor het ziekenhuis werd verlengd, worden als hoofdvergoeding betaald.

De belangrijkste aanbeveling aan de mensen die de operatie ondergingen, is als volgt: men moet de revalidatieperiode niet "op zijn pootjes" doorbrengen en snel naar het werk gaan om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Dit is de beste manier om jezelf opnieuw in een ziekenhuisbed te vinden. Helaas zijn Russische werkgevers niet geneigd om flexibel te zijn als het gaat om de gezondheid van hun ondergeschikten - ze proberen nu winst te maken, zonder na te denken over hoe de werknemer nadien met een gebroken gezondheid zal leven. Als het bedrijf niets om de staat en de gezondheid van de werknemer geeft, verdient ze het om haar het meest waardevolle ding te geven - levensduur?

De termijn van de ziekenlijst na de operatie is het aantal dagen

Welkom! In dit artikel zullen we het hebben over de timing van de ziekenhuisfiche nadat een persoon een chirurgische ingreep heeft ondergaan.

Vandaag leer je:

 1. Welke artsen en organisaties stellen een termijn en voor hoeveel dagen;
 2. Typen bewerkingen. Welke tijdslimieten zijn van toepassing op verschillende typen;
 3. Is het mogelijk om het ziekenhuis na het verstrijken ervan te verlengen;
 4. Hoe de ziekteperiode wordt betaald, welke factoren de hoogte van het voordeel beïnvloeden;
 5. Wat te doen als het ziekenhuis gesloten is.

inhoud

Wie en hoe bepaalt de termijn van de ziekenlijst

Bij het optreden van de ziekte heeft de werknemer recht op een zieke lijst. Hij heeft zijn eigen voorwaarden waarop de patiënt thuis of in een ziekenhuis wordt behandeld.

Het document dat de ziekte definieert, wordt alleen uitgegeven door de behandelende arts, maar zeker niet door een spoedarts of honing. een medewerker van een bloedtransfusiestation.

De maximale tijd die een arts kan bieden voor zelfbehandeling is 15 dagen en een tandarts is 10 dagen. Als een persoon een operatie heeft ondergaan, heeft het ziekenhuis zijn eigen voorwaarden, die worden vastgesteld door een speciale medische commissie.

In eerste instantie, wanneer een patiënt wordt toegelaten tot het kantoor van een arts en een ziekte wordt gevonden die een chirurgische behandeling vereist, schrijft de arts een document over de ziekte gedurende 15 dagen. Als er een behoefte is, schrijft de arts de patiënt een operatie en postoperatief verblijf in het ziekenhuis voor voor zijn revalidatie.

Na recuperatie, voor zelfzorg, wordt de te rehabiliteren persoon geloosd op de plaats van verblijf, dat wil zeggen, hij moet dan terugkeren naar zijn kliniek om de volledige medicijnbehandeling te ontvangen.

Op de datum van toelating tot het ziekenhuis voor chirurgie, opent de chirurg een nieuwe ziekenlijst en sluit deze alleen tijdens ontslag uit het ziekenhuis. Dit wordt geregeld door federale wet nr. 255. Deze wet maakt het mogelijk om de postoperatieve behandeling met nog eens 10 dagen uit te breiden.

In het geval dat een persoon een aanvullende behandeling nodig heeft en 10 dagen niet genoeg is om te herstellen na een operatie, wordt de duur van de fiche verlengd door de medische commissie (VC).

Bij het observeren van de positieve dynamiek van het herstel van de patiënt, kunnen de VC-specialisten de periode voor een ziekenhuis verlengen tot 10 maanden, en als de patiënt na een complexe operatie moest worden behandeld, dan maximaal 1 jaar.

Een kenmerk van postoperatieve behandeling is een bezoek aan het ziekenhuis eens in de twee weken, waarbij een operatie werd uitgevoerd zodat de chirurg de noodzaak bevestigt om het invaliditeitscertificaat uit te breiden.

Als een patiënt wordt gestuurd voor rehabilitatie naar een apotheek of sanatorium, impliceert dit feit de verlenging van het medische document met nog eens 24 dagen, inclusief de dag van de reis naar de plaats.

Als een persoon geen positieve veranderingen in zijn gezondheid aanbrengt terwijl hij op het bulletin staat, moet hij ITU ondergaan - medische en sociale expertise.

Dit is een consultatie van artsen die na onderzoek van de toestand van de patiënt een beslissing hebben genomen over de verdere verlenging van de behandelingsperiode of de toekenning van een graad- en invaliditeitsgroep. De patiënt wordt na 4 maanden naar de MSE gestuurd. sinds het begin van de ziekte.

Data van het ziekenhuis na verschillende operaties

In de medische praktijk zijn alle soorten chirurgische ingrepen onderverdeeld in twee groepen:

Lichtoperaties zijn die waarbij de patiënt de volgende dag opstaat en op de derde of vijfde dag uit het ziekenhuis kan worden ontslagen. In sommige gevallen kan de ziekenlijst gedurende 15 dagen worden gelost en op de 16e dag is het noodzakelijk om aan de werkzaamheden te beginnen.

Gemiddeld - dit zijn operaties, waarna het verblijf in het ziekenhuis kan worden uitgesteld en het herstel tot 30 dagen duurt.

Ernstige operaties - gevallen waarbij een persoon na de operatie mogelijk langdurige ondersteuning van gekwalificeerd personeel nodig heeft om op te staan. In dit geval kan de timing van de ziekte meerdere maanden worden uitgesteld.

Deze operaties omvatten:

 • Open fracturen of verplaatst fracturen;
 • Verwondingen aan de menselijke schedel met hersenschudding;
 • Diepe, ernstige wonden of schaafwonden als gevolg van hard werken;
 • Appendicitis met peritonitis;
 • Hartinterventies;
 • Op de rug.

Overweeg hoeveel tijd het kost om na verschillende operaties in het ziekenhuis te blijven.


Meer Artikelen Over Lever

Dieet

Is melk goed voor de lever?

Laat een reactie achter 4,128Iedereen kent de voordelen van melk als voedingsproduct. Het wordt met succes gebruikt bij de behandeling en zuivering van de lever. Bij het dagelijks consumeren van melk en het gebruiken voor behandeling, is het de moeite waard alle nuances te overwegen, wetende wat de voordelen en de schade van melk voor de lever zijn, om niet schadelijk te zijn voor iemands gezondheid.
Dieet

Leverherstel na chemotherapie

In de loop van de behandeling van oncologische ziekten van verschillende lokalisatie, schrijven artsen vaak het gebruik van chemotherapie medicijnen voor.Helaas worden tijdens chemotherapie niet alleen kwaadaardige cellen, maar ook gezonde organen aangetast.