Of het leger met het Gilbert-syndroom te nemen of niet?

Het leger wordt beschouwd als een echte school voor het leven van jonge mannen. Strenge dagelijkse routine, hoge fysieke inspanning, beperkte keuze aan gerechten - dit alles kan de verzwakte gezondheid negatief beïnvloeden.

Er is een lijst met ziektes waarbij een dienstplichtige is vrijgelaten van de militaire dienst in het leger. Gaan ze naar het leger met het syndroom van Gilbert? Wat kan een jongeman die deze genetische ziekte heeft ontdekt op rekenen?

Oorzaken van geelzucht en dienstplicht

Het Gilbert-syndroom is een aangeboren erfelijke aandoening, waardoor patiënten voortdurend verhoogde niveaus van bilirubine in het bloed ervaren.

Bilirubine is een van de leverenzymen, waarvan een toename in de concentratie wijst op een overtreding van de lever. Maar met het syndroom van Gilbert kunnen significante symptomen zich zeer zelden voordoen, met exacerbatie en opnieuw voor lange tijd verdwijnen.

De ziekte heeft geen invloed op de levensverwachting, maar is ongeneeslijk. Om stabiele remissie te behouden, moet men zichzelf de hele tijd beperken:

 • Volg een strikt dieet
 • Weigeren koffie, sterke thee.
 • Exclusief alcoholische dranken en sigaretten.
 • Verlaat gebakken en vette gerechten.
 • Vermijd zware belastingen en spanningen.
 • Eet regelmatig en vermijd lange pauzes in voedsel.

Let op deze regels in het leger is problematisch.

Gilbertsyndroom is geen geldige reden om een ​​jongeman ongeschikt te verklaren voor militaire dienst. Vertragingen in deze ziekte geven ook niet.

De jongeman wordt opgeroepen voor het leger en zal de toegewezen tijd dienen, maar met een lichte verwennerij. Zo'n rekruut krijgt de kans om zichzelf niet bloot te stellen aan intense fysieke inspanning.

Zullen zij dienst nemen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Wit-Rusland?

De regering van de Russische Federatie heeft de verordening betreffende het militair-medische onderzoek goedgekeurd. Volgens artikel 59 van de Republiek Belarus (het ziekteschema) van deze bepaling, hebben jongeren met het syndroom van Gilbert een B-4-categorie en bezetten zij, wanneer zij zich bij de politie voegen, posten van 4 doelgroepen.

Speciale voorbereiding op basis van natuurlijke stoffen.

Prijs van het medicijn

Behandeling beoordelingen

De eerste resultaten worden gevoeld na een week toediening.

Lees meer over het medicijn

Slechts 1 keer per dag, 3 druppels

Instructies voor gebruik

Deze groep omvat activiteiten zoals:

 1. Office of the Migration Service van de Russische Federatie.
 2. Economische dienst.
 3. Privébeveiliging, zonder deelname aan detentiegroepen.
 4. Medische dienst.
 5. Werk in het perscentrum.
 6. Militaire ondersteuning.
 7. Brandweer, behalve voor berichten 1-3 groepen bestemmingen.
 8. Juridische activiteit.
 9. Werk op het secretariaat en op financiële afdelingen.
 10. Service in wagenparken.

Hieruit volgt dat service op het Ministerie van Binnenlandse Zaken met het syndroom van Gilbert best mogelijk is.

Neemt het leger geelzucht op?

Als het syndroom van Gilbert een storing van de inwendige organen uitlokte en dit werd bevestigd door een nauwkeurige diagnose, dan kan een dergelijke persoon, bij besluit van de militaire commissie, ongeschikt voor dienst worden verklaard of uitstel krijgen.

Wetgeving en Gilbertsyndroom

Volgens de wet kunnen het Gilbertsyndroom en het leger worden gecombineerd. Dienstplichtigen met een dergelijke ziekte worden op algemene wijze opgeroepen voor militaire dienst met enkele beperkingen. Vertraging voor hen is ook niet voorzien.

Diegenen die hun hele leven aan militaire dienst willen wijden, zullen het echter moeten vergeten. De deuren van militaire scholen zullen voor hen gesloten zijn. De militaire commissie, die het syndroom van Gilbert heeft ontdekt, zal de jongeman gewoonweg niet toelaten examens af te leggen.

aanbevelingen

Als de tekenaar het niet eens is met de beslissing van de militaire commissie en hij heeft hier sterke argumenten voor, dan kan hij, nadat hij alle bewijsstukken heeft gepresenteerd, in beroep gaan tegen de beslissing.

In ieder geval zal het commando van de eenheid waarin u een patiënt met het syndroom van Gilbert moet dienen ervoor zorgen dat aan alle voorschriften van de arts wordt voldaan.

Is een dienstplichtige met het Gilbert-syndroom zich opmaken voor militaire dienst?

Chronische pathologieën van de lever als gevolg van erfelijkheid kunnen verschillende effecten hebben op het werk van het lichaam. Ziekten die behoren tot de groep cholemieën hebben bijvoorbeeld niet altijd meteen een negatief effect op de gezondheid. Gaan ze met het Gilbert-syndroom naar het leger, een goedaardige leveraandoening die vrij vaak voorkomt, meestal bij mannen? Dit is een belangrijke kwestie voor tekenstudenten en hun ouders.

Hoe gevaarlijk is de ziekte?

Pathologie wordt gekenmerkt door zijn manifestaties: omdat het wordt geassocieerd met een schending van het metabolisme van bilirubine, zijn de huid en oogsclera geel geverfd.

Door het bloed in andere organen te krijgen, kan het giftige element hun structuur verstoren, en naar het brein gaan veroorzaakt een complete onevenwichtigheid van het lichaam, maar dit gebeurt bijna nooit. Hoewel de route van bilirubine onvoorspelbaar is, is het syndroom van Gilbert gecompliceerd door andere pathologieën.

Een persoon kan alleen van beide ouders een defect krijgen en de ziekte manifesteert zich nooit zonder reden. De provocerende factoren zijn als volgt:

 • overmatig drinken;
 • ongecontroleerde inname van geneesmiddelen;
 • chirurgie;
 • stressvolle staten;
 • eetstoornissen en meer.

Deze factoren provoceren niet alleen de ziekte, maar beïnvloeden ook haar loop. Gilbertsyndroom is onderverdeeld in twee categorieën. Er zijn 2 varianten van het Gilbertsyndroom: "congenitaal" - gemanifesteerd zonder eerdere infectieuze hepatitis (de meeste gevallen) en manifesterend na acute virale hepatitis.
Naast geelzucht kunnen er andere symptomen zijn, op basis waarvan de beslissing wordt genomen of pathologie en het leger compatibel zijn. Dit zijn stoornissen van eetlust en slaap, algemene zwakte, verminderde peristaltiek, jeukende huid, enzovoort.

De meeste symptomen bij veel patiënten kunnen afwezig of mild zijn. Maar tegelijkertijd wordt de geelheid van de huid en de sclera behouden.

Is een service mogelijk met zo'n diagnose?


Na ontvangst van de agenda wordt elke rekruut naar het militaire meldpunt voor medische commissie gestuurd. Bij het onderzoeken van een jonge man en het onderzoeken van zijn geschiedenis, worden militair-medische examinatoren geleid door het regeringsdecreet "over militaire medische onderzoeken" en het "ziekteschema" dat erin is opgenomen.

Deze wetgeving bevat geen afzonderlijk artikel waarin kan worden nagegaan of zij het leger opnemen met de ziekte van Gilbert. Daarom laten artsen zich leiden door kunst. 59 (ziekten van het spijsverteringsstelsel).

In artikel 59, paragraaf B staat voor goedaardige enzymatische en hyperbilirubinemie, waaronder de ziekte van Gilbert. Personen met deze pathologie worden erkend als in aanmerking komend voor categorie B-3.

Maar om de diagnose te bevestigen, moet een jongeman volledig worden onderzocht, dat wil zeggen, om alle tests te doorstaan, om tests af te leggen. Als artsen zijn toestand als bevredigend beschouwen, moeten ze accepteren dat de jongeman naar het leger wordt gebracht.

Ouders kunnen het feit geruststellen dat de service bij deze ziekte alleen maar gunstig is.

Vooral omdat de medische commissie niet alleen categorie A (geschikt) geeft, maar ook B (gedeeltelijk geschikt). Dit betekent dat hun kind in aanvaardbare omstandigheden zal dienen. Voor hem wordt werk geselecteerd op het hoofdkantoor, wachtdienst, enzovoort, dat wil zeggen, waar fysieke activiteit wordt verminderd, en het dieet en dieet het meest geschikt zijn.

Als plotseling, tijdens de dienst, exacerbatie of progressieve leverdisfunctie begint, kan dit als reden dienen voor het herzien van de duur van het verblijf in de gelederen van de strijdkrachten. Hiervoor wordt de soldaat in een militair hospitaal geplaatst, waar ze worden onderzocht en een beslissing nemen op basis van de verkregen resultaten of indien mogelijk een behandelingscursus geven.

Juridische bijstand

Word je opgeroepen het leger in, ondanks de aanwezigheid van ernstige symptomen, en ben je het niet eens met de gevestigde categorie? Tegen elke beslissing van de militaire medische raad kan een beroep worden gedaan als je zeker weet dat je gelijk hebt. Advocaten op onze site kunnen uw vragen beantwoorden en juridische bijstand verlenen. Je moet niet alleen vechten met willekeur, je problemen met ons delen.

Gaan ze naar het leger voor: hepatitis, Gilbertsyndroom, cholecystitis

Er zijn een aantal ziektes, een lijst hiervan is wettelijk vastgelegd, wat ofwel volledige vrijstelling van militaire dienst impliceert, ofwel uitstel ervan, of patiënten zijn onderworpen aan militaire dienst, maar het is noodzakelijk om speciale voorwaarden voor hen te verzekeren. Elk specifiek geval is onderhevig aan individuele overweging en er is altijd vraag naar informatie met betrekking tot deze kwesties.

Erfelijke geelzucht en dienstplicht

Erfelijke of genetische geelzucht, het is het syndroom van Gilbert - een ziekte die jongens tien keer vaker hebben dan meisjes. Om te verdwijnen, om te passeren kan deze ziekte niet en verdwijnt meestal slechts een tijdje, zich manifesterend tijdens exacerbaties. In dit opzicht zijn de ouders van zulke kinderen zeer geïnteresseerd in de vraag of zij hen meenemen in het leger met het Gilbertsyndroom?

Het syndroom is sluw en levert veel overlast op. Deze ziekte heeft geen invloed op de levensduur, maar de kwaliteit ervan neemt sterk af. Het verschijnt niet onmiddellijk, meestal bij het naderen van de adolescentie, wanneer het kind vermoeidheid en ongemak begint te ervaren in termen van welzijn. De symptomen kunnen echter snel en plotseling verdwijnen - dit betekent dat de acute fase is afgenomen, maar het is onbekend wanneer het weer zal terugkeren.

De belangrijkste beperkingen die de patiënt zijn leven lang moet volgen, zijn de volgende:

 • volledig elimineren van alcohol;
 • eet gezond voedsel - dit betekent constante voeding;
 • de minste periodes van vasten elimineren;
 • om de toegenomen en vooral constante fysieke activiteiten te annuleren;
 • verbod op het nemen van een aantal geneesmiddelen.

Het is in verband met vrij strikte levenslange voorschriften dat vragen rijzen over hoe verenigbaar het leger en het syndroom van Gilbert zijn.

Geschiktheid voor militaire dienst met de ziekte van Gilbert bepaalt een lijst van ziekten die zijn goedgekeurd door het Ministerie van Defensie, die specifieke eisen stelt aan de gezondheidstoestand van tekenaars. Het document verklaart ondubbelzinnig dat genetische geelzucht geen obstakel vormt voor militaire dienst. De bovenstaande beperkingen moeten door het bevel in aanmerking worden genomen, en dergelijke speciale voorwaarden kunnen door het moderne leger worden geboden, bijvoorbeeld wanneer ze in het hoofdkwartier dienen. Zo worden ze met het Gilbertsyndroom gerekruteerd in het leger, maar ze plaatsen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van een jonge man die opgeroepen wordt om dienst te nemen.

Maar de toegang tot hogere militaire scholen is uitgesloten. Professionele militaire dienst is gesloten voor mannen met dit syndroom - de medische raad staat eenvoudigweg geen examens toe.

Hepatitis en legerdienst

Hepatitis C is een infectieziekte die de lever aantast. Meer dan de helft van de mensen die aan deze ziekte lijden, is drager van een chronische infectie - het kan na verloop van tijd cirrose veroorzaken en soms oncologie. De verraderlijkheid van de ziekte is dat deze gedurende vele jaren geen tekenen kan hebben terwijl de infectie zich ontwikkelt en zich in het lichaam nestelt en zeer vaak alleen tijdens onderzoeken wordt gedetecteerd, op een willekeurige manier. Tegelijkertijd is een patiënt met hepatitis een volwaardige bron van infectie, zonder het te weten. De infectie wordt seksueel of door het bloed overgedragen, bij gebruik van niet-steriele prik- of snijobjecten, met name injectiespuiten.

De kwaliteit van leven van een patiënt met hepatitis C en de duur zelf hangt rechtstreeks af van de progressiesnelheid van de ziekte. En de ontwikkeling van hepatitis hangt op zijn beurt weer nauw samen met de levensstijl van een persoon. Bepaalde, soms vrij strikte, diëten zijn ook vereist als uitzondering op het leven van alcoholische dranken en tabak. Oefening is toegestaan ​​in een gematigde modus - elk geval vereist de vaststelling van individuele toegestane normen. Met het naleven van de noodzakelijke voorwaarden en regelmatig medisch onderzoek, constante behandeling en preventie verdwijnt in de meeste gevallen de levensverwachting naar de achtergrond, het antwoord daarop wordt onzeker.

Gebaseerd op het feit dat de patiënt een bron van infectie is en grote beperkingen heeft op levensstijl, met hepatitis C is militaire dienst uitgesloten. Meer specifiek, neem het leger met hepatitis C niet mee in vredestijd. Elk specifiek geval wordt echter door het bevoegde militaire registratie- en wervingsbureau op individuele basis beoordeeld en vaak wordt een verplicht onderzoek aan de dienstplichtige toegewezen.

De bepalingen van de relevante wetten stellen vast dat personen met verminderde leverfunctie ten gevolge van hepatitis worden erkend als "gedeeltelijk fit" - dit betekent dat ze niet geschikt zijn voor het uitvoeren van militaire dienst in vredestijd.

Veel van de mensen die zich zorgen maken over het feit of ze het leger opnemen voor hepatitis C, worden gevraagd of ze heronderzoeken nodig hebben en waar ze dit moeten doen. Natuurlijk zijn herexamens nodig, en het is de moeite waard ze door te geven in grote en gerenommeerde medische centra. De militaire registratie- en rekruteringskantoren hebben geen reden om ze niet te geloven, en verwijzingen naar aanvullende onderzoeken kunnen in veel gevallen worden vermeden. Maar zelfs als de tekenaar naar een nieuw onderzoek is gestuurd, is dat goed, de kliniek bevestigt alleen de diagnose en de nieuwe informatie over het verloop van de ziekte is niet overbodig. Evenzo is er een vrijgave voor hepatitis B en D.

Een dienstplichtige die hepatitis A heeft ondergaan, krijgt de kans om het beroep een half jaar uit te stellen nadat hij in het relevante gespecialiseerde ziekenhuis is behandeld. Met betrekking tot hepatitis type F (viraal) wordt deze ziekte vrij recent in een aparte vorm benadrukt, de behandelingsstrategie is niet ontwikkeld. Behandeling wordt uitgevoerd door het elimineren van de symptomen van de ziekte en degenen die de diagnose hebben, worden niet opgeroepen voor dienst in vredestijd als de chronische aard van hepatitis wordt bevestigd. In het geval van een succesvolle genezing is dezelfde vertraging gedurende een half jaar voorzien, zoals bij hepatitis A.

Is de service van patiënten met cholecystitis

Vanwege het feit dat chronische cholecystitis een vrij veel voorkomende ziekte is - ontsteking van de wanden van de galblaas - komt een bepaald percentage dienstplichtigen naar de medische raad bij de militaire registratie- en rekruteringskantoren met deze diagnose. Natuurlijk zijn velen geïnteresseerd in informatie over de vraag of ze ze meenemen naar het leger voor chronische cholecystitis en, zo niet, in welke specifieke omstandigheden.

De oorzaak van de ontwikkeling van deze plaag is een infectie of de vorming van stenen in de galblaas, waardoor ontstekingen ontstaan. Bovendien vindt in de meeste gevallen infectie plaats met de normale microflora van de gezonde darm, die onder bepaalde omstandigheden pathogeen wordt, waardoor het aantal van deze bacteriën dramatisch toeneemt. Meestal is het een ongezond voedingspatroon. Meer zelden wordt cholecystitis veroorzaakt door bacteriën en virussen die van buitenaf het menselijke lichaam binnendringen. De oorzaak van de ziekte kan echter anatomische afwijkingen en zelfs emotionele stress zijn.

Voor cholecystitis wordt gekenmerkt door een chronisch beloop, met wisselende perioden van exacerbaties en remissies, en afhankelijk van het aantal exacerbaties per jaar wordt bepaald door de ernst van de ziekte, van mild tot ernstig. Artsen praten over drie vormen van cholecystitis:

 • traag;
 • het geven van een terugval;
 • etterende zweer.

Het eerste symptoom van de ziekte is pijn in het juiste hypochondrium, soms opwindende uitgestrekte gebieden. Misselijkheid en braken, winderigheid, buikpijn en andere uiterst onaangename symptomen verschijnen.

Het antwoord op de vraag of het leger te nemen voor cholecystitis, geven de relevante bepalingen goedgekeurd door het ministerie van Defensie. Ze zeggen dat een rekruut die lijdt aan een chronische vorm met twee keer per jaar exacerbaties en vaker waarvoor een ziekenhuisbehandeling nodig is, niet wordt onderworpen aan werving in vredestijd - hij wordt onmiddellijk bijgeschreven in de reserve met de uitgifte van een militair ID. Personen met alle andere vormen van de ziekte worden opgeroepen met de voorwaarde dat ze speciale voorwaarden krijgen om hun gezondheid op een bevredigend niveau te houden.

Wie zei dat het onmogelijk is om een ​​ernstige leveraandoening te genezen?

 • Veel manieren geprobeerd, maar niets helpt.
 • En nu bent u klaar om te profiteren van elke gelegenheid die u een langverwacht gevoel van welzijn geeft!

Er bestaat een effectieve remedie voor de behandeling van de lever. Volg de link en ontdek wat de artsen aanbevelen!

Gaan ze naar het leger met vergiftigingsziekte?

Het hoofd van de juridische afdeling van de Assistance Service voor draftes.

Deskundige in medisch en militair recht.

Tel. 8 800-333-53-63

Is het syndroom gevaarlijk voor de patiënt?

Het Gilbert-syndroom is een aangeboren genetische pathologie van de lever, waardoor het bilirubine-gehalte in het bloed stijgt. In normale toestand bevat menselijk bloed een onbetekenende hoeveelheid van dit galpigment - een product van de verwerking van hemoglobine. De lever verwijdert overtollig bilirubine samen met andere schadelijke stoffen. Maar met genetische veranderingen is het lichaam niet in staat om met zijn werk om te gaan en stijgt het pigmentgehalte in het bloed.

De pathologie verloopt meestal verborgen, veroorzaakt geen symptomen. Maar een aanzienlijke hoeveelheid bilirubine kan geelzuchtige vlekken op de huid en het wit van de ogen geel maken. In zeldzame gevallen kan het klinische beeld worden aangevuld met pijn in het rechter hypochondrium, spierpijn, hoofdpijn, slaapstoornissen en verlies van eetlust. Exacerbaties worden veroorzaakt door factoren zoals het gebruik van alcohol en vet voedsel, het nemen van bepaalde medicijnen, stress en overwerk.

Leger en Gilbert's ziekte

Het leger en het Gerber-syndroom zijn redelijk compatibel. Leden van de militaire medische commissie inspecteren dienstplichtigen en bepalen hun geschiktheid voor dienstverlening op basis van de Schedule of Diseases. Dit document bevat 88 artikelen over de waarschijnlijkheid van een dienstplicht tegen verschillende ziekten, maar geen van deze artikelen bevat het Gilbert-syndroom. Dit betekent dat het syndroom geen reden is om uitstel te verlenen en geeft geen recht op vrijstelling van de dienstplicht - ze nemen hem mee naar het leger.

In zeldzame gevallen gaan genetische veranderingen gepaard met bijkomende, bijkomende ziekten: de vorming van stenen in de galblaas of ontsteking van de galkanalen. In dit geval zal het onderzoek worden uitgevoerd onder de relevante artikelen van de Schedule of Diseases. Als de anomalie optreedt met ernstige symptomen, moet u de klachten beschrijven aan de vertegenwoordigers van de militair-medische commissie en om aanwijzingen vragen voor verder onderzoek. Dit zal de ontwikkeling van andere leverziekten, zoals hepatitis, helpen voorkomen. Om de ziekte te diagnosticeren, worden dienstplichtigen verwezen naar de volgende soorten medisch onderzoek: bloedtesten voor bilirubine, echografie van de lever, galblaas en galwegen, leverbiopsie. Als de resultaten van een aanvullend onderzoek aantonen dat er geen sprake is van comorbiditeit, zal de jongeman worden geholpen.

De jongeman heeft het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van het ontwerpbord. Maar dit is alleen aan te raden als de dienstplichtige zeker weet dat de categorie van haar leven werd onderschat of het medisch onderzoek met overtredingen werd uitgevoerd. Anders heeft hij geen kans om de categorie van houdbaarheidsperiode te veranderen.

Gilbertsyndroom en militaire dienst

Gilbert-syndroom komt niet zo vaak voor bij alle leveraandoeningen. Het manifesteert zich door een verhoging van het niveau van bilirubine in de bloedbaan, wat een toxisch effect heeft op de cellen van het lichaam. Niet iedereen weet hoe gevaarlijk een ziekte is en of ze ze meenemen naar het leger met het Gilbert-syndroom. In het artikel proberen we de aandachtspunten te begrijpen en beginnen met een korte analyse van de ziekte.

De belangrijkste oorzaak van pathologie is een mutatie van het chromosoom. Het is verantwoordelijk voor het functioneren van het leverenzym, dat het indirecte type bilirubine gebruikt. Dit proces vindt plaats door de ongeconjugeerde vorm van het pigment om te zetten in een rechte lijn (geconjugeerd, dat wil zeggen geassocieerd met glucuronzuur).

Gilbert kan latent of periodiek het milde geelzucht syndroom laten vloeien. Bovendien maakt de man zich zorgen over zwakte en dyspeptische stoornissen in de vorm van misselijkheid, flatulentie, brandend maagzuur en ongemak in het gebied van het rechter hypochondrium. Het militaire probleem is opgelost rekening houdend met de ernst van de pathologie en de algemene gezondheidstoestand van de tekenaar.

De meest informatieve diagnostische methode is genetische analyse. Met behulp van PCR is het mogelijk om het gemuteerde gen te detecteren en de ziekte te bevestigen.

Gilbertsyndroom en het leger

Ouders, maar ook toekomstige dienstplichtigen zelf met het Gilbert-syndroom, zijn geïnteresseerd in de kwestie van de militaire dienst. In het decreet van het Ministerie van Defensie met de vereisten voor de gezondheidstoestand van een man is er informatie dat de ziekte niet is opgenomen in de lijst van ziekten die het verblijf in het leger beperken.

Voordat u een dienstplichtige neemt om een ​​jaar of langer te dienen, voeren leden van de militair-medische commissie een volledig onderzoek uit. Dit is nodig om fitheid vast te stellen om in het leger te blijven.

Gilbertsyndroom is geen reden om vrij te komen van de dienstplicht.

Afhankelijk van de ernst van Gilbert's verloop, de ernst en frequentie van het verschijnen van klinische symptomen, evenals het niveau van hyperbilirubinemie, kan de rekruut worden gerekruteerd naar het hoofdkantoor, waardoor zijn fysieke activiteit beperkt wordt. Deze functies moeten door het commando worden overwogen bij het creëren van speciale voorwaarden voor zieke jonge mannen.

Is service mogelijk op contractbasis?

Met betrekking tot professionele militaire activiteiten is hier de situatie anders. Wanneer een contract wordt gesloten, leggen beide partijen voorwaarden voor de uitvoering ervan voor. Een van de punten is de gezondheid van de rekruut.

Als de ziekte van Gilbert wordt gediagnosticeerd tijdens een volledig onderzoek, kan het leger een aanvrager niet voor de dienst accepteren, wat zijn weigering door de aanwezigheid van de ziekte rechtvaardigt.

Hij wordt beschouwd als ongeschikt voor professionele militaire activiteiten en mag geen examens behalen. Het is belangrijk om te onthouden dat een persoon met het syndroom van Gilbert speciale dieettherapie nodig heeft, wat niet altijd mogelijk is om te volgen in het leger. Het is noodzakelijk om een ​​verhoging van het niveau van indirect bilirubine in de bloedbaan en het optreden van klinische symptomen te voorkomen. In geval van verergering van een aangeboren ziekte, zal een soldaat zijn taken niet kunnen vervullen, daarom zal de contractdienst niet voor hem werken.

Toelating tot hogere militaire instellingen met de ziekte van Gilbert is verboden.

Levensduur in geval van ziekte

Aangezien de ziekte van Gilbert geen contra-indicatie voor militaire dienst is, is haar termijn niet onderhevig aan verandering. Hier zijn andere beperkingen. Het feit is dat nadat de medische commissie de genetische ziekte heeft bevestigd, de rekruut is opgenomen in groep B.

Deze categorie omvat jongens die bepaalde beperkingen van hun gezondheidstoestand vereisen. Zware lichamelijke activiteit wordt meestal uitgesloten en er worden speciale voorwaarden voor service gecreëerd.

De reden voor de vermindering van de duur van de militaire dienst is een ingewikkeld verloop van de ziekte. Complicaties worden meestal weergegeven door verminderde werking van het hepatobiliaire kanaal (galwegen, lever). In het laboratorium komt dit tot uiting in een duidelijke toename van bilirubine, alkalische fosfatase en transaminasen in de bloedbaan, wat wijst op de nederlaag van hepatocyten (kliercellen).

Bovendien neemt de intensiteit van klinische symptomen toe (geelzucht, dyspeptische stoornissen nemen toe, ernstige zwakte en zwaarte in het rechtergedeelte van het hypochondrium). Volledige service op deze achtergrond wordt onmogelijk en daarom zit de tekenaar niet in vredestijd in het leger.

Redenen voor het aanspreken van de resultaten van de commissie

Op basis van de bevindingen van de militaire medische commissie kan een rekruut worden aangeworven of de dienst geweigerd. Voor de voorbereiding van een medisch rapport is het belangrijk elke recensent en diagnostische resultaten. De beslissing is alleen vatbaar voor hoger beroep als het feit van overtreding van het onderzoek is geregistreerd. Anders is het veranderen van de categorie van houdbaarheid bijna onmogelijk.

Gilbert-syndroom gaat uiterst zelden gepaard met ernstige structurele en functionele afwijkingen in de lever. Gewoonlijk wordt een ernstige pathologie waargenomen tegen de achtergrond van chronische hepatitis. Onder de complicaties van de ziekte is het identificeren van galsteenziekte, ontsteking van de blaas en leidingen.

In dit geval kan de militair-medische commissie een rekruut sturen voor aanvullend onderzoek om de ernst van de ziekte te bepalen. Voor de diagnose gebruikte laboratorium- en instrumentele methoden. Het is belangrijk om te onthouden dat fysieke inspanning en constant stressvolle situaties het Gilbertsyndroom kunnen verergeren.

Doe dienstplichtigen in het leger met het Gilbertsyndroom

Medisch onderzoek van jonge mannen van pre-dienstplicht leeftijd wordt uitgevoerd door een speciale commissie gevormd door het militaire commissariaat met de betrokkenheid van zeer gespecialiseerde artsen. Tijdens het werk van de commissie wordt vastgesteld of de gezondheidstoestand van de rekruut voldoet aan de eisen van de militair.

Deze eisen worden geregeld door een regeringsbesluit dat de lijst goedkeurt van ziekten die onverenigbaar zijn met militaire dienst. De ambiguïteit van de benadering van de interpretatie van dit document leidt tot het feit dat er voortdurend een aantal vragen voor elke specifieke ziekte opduiken, omdat het klinische beeld van zijn manifestatie voor elk organisme individueel is.

Gilbert's Syndrome: Symptoms and Clinic

Een genetische ziekte geassocieerd met een disfunctie van de uitwisseling van bilirubine, is een persoon sinds zijn geboorte achtervolgd. Het is echter niet zo eenvoudig om het op jonge leeftijd te diagnosticeren, omdat het lange tijd asymptomatisch is.

Het Gilbert-syndroom is een ziekte die ook genetische geelzucht wordt genoemd. Dit komt door het feit dat een van de symptomen die zich later manifesteren huidpigmentatie is.

Meestal treft een vergelijkbare ziekte jongens. Genetische geelzucht introduceert geen functionele pathologieën in de activiteit van het lichaam, daarom heeft het geen dodelijk gevaar, maar bepaalde symptomen, die zich nog steeds beginnen te manifesteren, dichter bij de adolescentieperiode, veroorzaken veel problemen in het dagelijkse dagelijkse leven van een tiener.

Naast de kenmerkende geelheid van de huid, waardoor het Gilbert-syndroom vaak wordt verward met hepatitis A, kan de patiënt een plotseling verlies van eetlust, snelle vermoeidheid ervaren bij het uitvoeren van fysieke manipulaties, een slaapstoornis wordt waargenomen. In sommige gevallen kan een bittere smaak worden gevoeld tijdens het eten van voedsel. Na een bepaalde, vaak korte tijd verdwijnen alle vermelde manifestaties, wat betekent dat de ziekte periodiek is en de volgende exacerbatie voltooid is.

Er is geen specifieke behandeling voor genetische geelzucht beschikbaar. Er is een reeks maatregelen die het optreden van symptomen kan verminderen. De meest populaire afspraak is het dieet nummer 5, ontwikkeld door MI. Pevzner. Het gaat om een ​​combinatie van gerechten met rundvlees, groenten, ontbijtgranen, tarwebrood, thee, kwark. Kruiden, vet vlees, reuzel, zuring, spinazie, vette vis worden als verboden beschouwd. De patiënt moet alcohol, alcohol volledig achterwege laten, het wordt aanbevolen om tijdelijk te stoppen met sporten en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Zullen ze het leger opnemen met genetische geelzucht

Het Gilbert-syndroom manifesteert zich mogelijk niet in de kindertijd. Toen, op een bepaald moment, kende de jongeman symptomen en de artsen stellen deze aandoening vast. Maar veel ouders blijven op een verlies na het concept bord geeft het groene licht en het kind zal worden geserveerd in het leger.

Tegenwoordig is het in het tijdperk van de informatietechnologie niet moeilijk om direct vanuit huis een antwoord op een vraag te krijgen. En u kunt zelfs een advocaat raadplegen over het onderwerp werving. Bovendien zal het niet moeilijk zijn om kennis te maken met de tekst van bovengenoemd besluit, waarin u de aanwezigheid of afwezigheid van de ziekte kunt zien die u interesseren. Als dit type ziekte niet in het schema wordt vermeld, is het zinloos om geld te spenderen aan verschillende advocaten, aangezien er geen beroep kan worden aangetekend tegen de beslissing van de commissie.

Met betrekking tot het feit dat het syndroom van Gilbert bij uw kind werd ontdekt, nemen zij het op met dergelijke aanwijzingen? - het antwoord is elementair en ondubbelzinnig positief. Dit wordt gemotiveerd door het feit dat de ziekte niet in het schema staat, het is niet levensbedreigend voor een tekenaar en wordt niet overgedragen aan andere militairen. Daarom zal de jongeman, met vergelijkbare symptomen of zelfs met een record op de polikliniekkaart, zeker in dienst worden gesteld.

De nuance is dat nadat het ontwerp is opgeroepen, de militaire eenheid die wordt vertegenwoordigd door de commandant, de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gezondheidstoestand van de soldaat. Hij moet worden voorzien van de juiste conditiebewaking. Naarmate de ziekte zich begint te manifesteren, kan de soldaat uit een oefening worden verwijderd. Wat het dieet betreft, wordt het legerrantsoen als vrij aangepast aan deze lijst van producten beschouwd.

Ondanks het feit dat het leger niet gecontra-indiceerd is voor een patiënt met een symptoom van Gilbert, zijn bepaalde beperkingen nog steeds vastgesteld. Het ontwerpbord maakt een passende notitie in het persoonsdossier van de tekenaar en vervolgens wordt besloten in welk deel en in welke positie hij militaire dienst zal vervullen. Statistieken geven aan dat voor deze jongens altijd het juiste beroep is geselecteerd. Een soldaat kan werken met documentatie, wachtdienst dragen, secretariaatsfuncties vervullen.

Als troost voor ouders die zich zorgen maken om hun kinderen, moet worden opgemerkt dat dienen in het leger niet alleen de patiënt niet schaadt met genetische geelzucht, maar ook op een bepaalde manier de positieve dynamiek van het verloop van de ziekte zal beïnvloeden. We hebben het rantsoen al genoemd en voeding volgens het schema zal de soldaat nooit een hongergevoel geven, wat extreem gecontra-indiceerd is bij exacerbaties. Complicaties veroorzaakt door een slechte gezondheid zijn niet nodig voor de patiënt, het commando of de staat als geheel. Daarom omvat het beleid om een ​​soldaat te regelen de implementatie van alle aanbevelingen van burgerartsen.

Heb ik het syndroom van zhilbera in het leger?

Welkom! Enkele jaren geleden, tijdens een routine-onderzoek, vond ik een verhoogd bilirubine. Heel veel verheven. Het bleek dat ik het syndroom van Gilbert heb. Er zijn enkele zweren, waarvan je de aanwezigheid al jaren niet kunt raden! Deze omvatten het syndroom van Gilbert, dat is de afwezigheid van leverenzymen. Voor degenen die nog nooit van hem hebben gehoord (en er is, ik ben zeker van, de meerderheid), zal ik u meer vertellen. Dus, wat is het syndroom van Gilbert, wat is het in eenvoudige bewoordingen?

Ik merk meteen dat artsen hem niet als een ziekte in de gebruikelijke zin beschouwen. Het vereist geen specifieke behandeling, de patiënt heeft alleen hulp nodig bij exacerbaties voor symptomatische therapie. Het is ook verrassend dat de patiënt jarenlang zelfs niet kan gissen naar zo'n kenmerk van zijn lichaam. Misschien, iemand van vrienden of zelfs jij hebt zo'n ziekte, maar terwijl hij slaapt?

Gilbertsyndroom - wat is het in eenvoudige bewoordingen

Dus wat voor soort mysterieus beest - Gilbertsyndroom, wat is het in eenvoudige bewoordingen? Om de eigenaardigheid te begrijpen, is het noodzakelijk om kort de processen in het lichaam te herinneren, namelijk zijn heetste orgaan, de lever.

Van de biologie van de school herinneren we ons dat door de bloedstroom, zuurstof, zo noodzakelijk voor organen en weefsels, wordt getransporteerd met behulp van rode bloedcellen, die ook niet voor altijd meegaan en elke 120 dagen sterven, en worden vervangen door nieuwe.

Dode rode bloedcellen worden afgebroken tot hemoglobine en indirect bilirubine, een in water onoplosbaar en toxisch element. Hier voegt de lever zich bij het werk, reinigt het bloed ervan en verwerkt het tot direct bilirubine, dat al in water is opgelost en in de feces wordt uitgescheiden, waardoor het zijn gebruikelijke donkere kleur krijgt.

Maar met het syndroom van Gilbert wijten aan een genetisch defect in de lever produceert geen een enzym genaamd glyukuroniltransferazy met diepzinnige, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van schadelijke bilirubine. Waarom de meeste daarvan in de bloedbaan terechtkomen, waardoor de huid, sclera, slijmvliezen vergelen. Dat wil zeggen, dit zijn symptomen van gewone geelzucht met een volledig gezonde lever.

De ziekte kreeg deze naam ter ere van de arts Augustine Nicolas Gilbert, die in 1901 voor het eerst haar symptomen beschreef. Volgens de laatste gegevens is de ziekte vrij zeldzaam en treft slechts tot 5% van de wereldbevolking en komt vaker voor bij mannen.

Het verschijnt voor het eerst in de jeugd, van 11 tot 30 jaar, en zeer zelden bij kinderen. Het goede nieuws is dat het syndroom geen gevaar voor het leven van de mens oplevert, maar om exacerbaties te voorkomen, moet het aan een dieet en een correcte levensstijl worden gehouden.

Gilbertsyndroom - oorzaken

Zoals ik al zei, is de belangrijkste oorzaak een mutatie van het UGT 1A1-gen, dat wil zeggen een erfelijke ziekte. Zowel de vader als de moeder kunnen het kind ermee 'belonen'. Daarom wordt de ziekte ook familiale niet-hemolytische geelzucht genoemd, en ook constitutionele hyperbilirubenemie.

Maar zoals reeds vermeld, kan een genetische aanleg zich niet voor een leven manifesteren, verergeringen veroorzaken dergelijke redenen:

 • verdragen acute respiratoire virale infectie, koud;
 • eetstoornissen, zowel vasten als te veel eten;
 • het nemen van bepaalde medicijnen (anabole steroïden, aspirine, paracetamol, glucocorticosteroïden, chlooramfenicol, rifampicine, streptomycine);
 • drugs- of alcoholgebruik;
 • overwerk, stressvolle situaties; exacerbatie van chronische ziekten;
 • oververhitting en overcooling van het lichaam;
 • overmatige beweging;
 • premenstrueel syndroom bij vrouwen;
 • verwondingen en operaties.

Gilbertsyndroom - symptomen

Meestal bestaan ​​de symptomen van het Gilbert-syndroom pas op het moment dat de hoeveelheid bilirubine niet van de schaal af begint te komen, dat wil zeggen dat de ziekte meestal in een latente vorm voorkomt en niet wordt gedetecteerd. Maar in de periode van exacerbatie kan het worden bepaald door de volgende kenmerken:

 • huid wordt geel;
 • gele sclera van de ogen en slijmvliezen, ook wel "levermasker" genoemd;
 • onder de huid van de oogleden worden gele pitten van bindweefsel gevormd;
 • sommige patiënten hebben ook problemen met het spijsverteringskanaal (misselijkheid, brandend maagzuur, slechte eetlust, oprispingen, opgeblazen gevoel, diarree of obstipatie);
 • in het geval van een complicatie van de ziekte, kan de patiënt klagen over algemene malaise (zwakte, leverpijn, metaalsmaak in de mond, beenoedeem, bloeddrukdaling, kortademigheid, geïrriteerdheid, duizeligheid en hoofdpijn, verminderde ademhaling, spierpijn, gewichtsverlies, verandering van smaak) ;
 • in zeldzame gevallen is er sprake van leverfalen, dat wordt gekenmerkt door braken, verwarring, spiertremor, ontembare dorst en een toename van de lymfeklieren. In deze toestand heeft de patiënt onmiddellijke hulp van artsen nodig.

De rol van bilirubine

Vermeld kort de rol van bilirubine voor het menselijk lichaam, wat is het in een toegankelijke taal?

Bilirubine is een gele kleurstof die wordt gevormd wanneer hemoglobine desintegreert na de dood van rode bloedcellen.

Oorspronkelijk gevormd vrij indirect bilirubine, dat niet kan oplossen in water en het lichaam vergiftigt. Het gevaar is dat dit element kunnen doordringen door de barrière en de placenta gematontsefalichesky (d.w.z. ziekte is gevaarlijk voor zwangere en haar baby) en beïnvloeden het centrale zenuwstelsel.

diagnostiek

De ziekte manifesteert zich meestal in de adolescentie, en de diagnose is hier vrij eenvoudig, op voorwaarde dat de juiste geschiedenis wordt ingenomen en een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Handige en verschillende tests.

Ook kan de arts nodig hebben:

 • anamnese, dat wil zeggen, de verzameling van patiëntenklachten en ziekten die ouders leden, als een van hen het syndroom van Gilbert had, dan wordt de diagnose bevestigd);
 • genetische test voor een defect in het gen dat verantwoordelijk is voor het produceren van het gewenste leverenzym;
 • urineonderzoek voor bilirubine;
 • bloed voor de kliniek en biochemie;
 • een test voor de aanwezigheid van het hepatitis-virus (om geelzucht uit te sluiten);
 • analyse van stercobilin, met deze ziekte is het niet in de ontlasting;
 • een coagulogram om de leverfunctie en de kwaliteit van bloedstolling te beoordelen;
 • Echografie en CT van het peritoneum;
 • leverbiopsie.

Er is een speciale analyse voor de aanwezigheid van het Gilbertsyndroom, dit kan op verschillende manieren worden gedaan:

 • een test met fenobarbital, waarbij na 5 dagen na toediening van het geneesmiddel het niveau van bilirubine weer normaal wordt;
 • verhongering, wordt dit bloed voor de start van de tweedaagse caloriearm dieet van 400 calorieën per dag in te nemen, dan is de analyse wordt herhaald, het bedrag van de kwaal bilirubine stijgt met bijna de helft;
 • 40 mg wordt toegediend aan de patiënt. nicotinezuur, met het Gilbert-syndroom nemen de bilirubinespiegels toe.

Gilbertsyndroom - wat is gevaarlijk

Artsen stellen gerust - Gilbertsyndroom is niet gevaarlijk en kan niet leiden tot vroege dood, het is zelfs geen reden voor registratie van invaliditeit.

Het enige dat iemand tijdens exacerbaties mensen om hem heen kan beangstigen met zijn ongewone uiterlijk. En om dergelijke aanvallen te voorkomen, moet je levenslang vasthouden aan diëten, sterke fysieke inspanningen, temperatuurveranderingen vermijden.

Gaan ze naar het leger voor het syndroom van Gilbert

Ouders van dergelijke kinderen zijn erg geïnteresseerd in de vraag of vergelijkbare patiënten worden gerekruteerd in het leger. Absoluut - ja! De aanwezigheid van dergelijke kenmerken van het lichaam heeft geen invloed op het vermogen van een persoon om gewone taken uit te voeren die zijn ingesteld voor de soldaten.

Het belangrijkste is - niet overwerken, regelmatig eten en contact met giftige stoffen vermijden.

Toegegeven, een patiënt met het Gilbert-syndroom kan niet dromen van een echte militaire carrière, omdat, vanwege het verbod op ernstige fysieke inspanning, een ernstig medisch onderzoek niet zal slagen.

Mogelijke complicaties

Artsen beweren dat de ziekte het werk van de organen niet ernstig kan verstoren en bijna geen complicaties veroorzaakt. Zeker, met te frequente exacerbaties mogelijke verstopping van de galwegen en de vorming van stenen daarin. Er is ook de kans op het ontwikkelen van psychosomatische stoornissen.

Anders is de ziekte niet gevaarlijk en heeft deze geen invloed op de vitale activiteit van de persoon.

Gilbertsyndroom - behandeling

In de regel is het niet nodig om constant met het probleem om te gaan, dat wil zeggen symptomen verschijnen en de behandeling begint. En in het stadium van de remissie blijft het om voor jezelf te zorgen en goed te eten, zodat de ziekte zich niet langer manifesteert.

Tijdens exacerbaties, raden artsen een dieet aan en nemen speciale medicijnen, zij zullen u vertellen hoe u bilirubine kunt verminderen zonder uw gezondheid te schaden. Indien gewenst, kunt u gebruiken en folk remedies. Drink bijvoorbeeld cholagogueaftreksels, want deze past op deze kruiden:

 • maïs zijde;
 • calendula;
 • mariadistel
 • boerenwormkruid;
 • wortel devyasila;
 • Helichrysum.

Medicamenteuze behandeling

Geneesmiddelen helpen het proces van neutralisatie van gratis bilirubine en de verwijdering ervan op kunstmatige wijze te starten. Gebruik voor deze doeleinden:

 • barbituraten verminderen ze de concentratie van een stof in het bloed;
 • fenobarbital en zijn derivaten, maar bij langdurig gebruik kunnen ze verslavend zijn;
 • sommige patiënten geven de voorkeur aan zachtere Corvalol in plaats van fenobarbital;
 • choleretische samenstellingen (holosas, hofitol) stimuleren de productie en uitscheiding van gal, en daarmee bilirubine;
 • hepatoprotectors om de leverfunctie te behouden (Kars, Essentiale, melkdistel poeder);
 • energiesorbentia om de eliminatie van stoffen uit de darm te versnellen (actieve kool, Sorbex, Enetrosgel);
 • medicijnen om galstenen te voorkomen.

Hoe de ziekte in dit specifieke geval moet worden behandeld, moet worden behandeld door de behandelende arts, die een goede kennis heeft van de geschiedenis en gevallen van eerdere exacerbaties. Het is ook nuttig om te worden geobserveerd door een hematoloog (een specialist die bloedziekten behandelt).

Dieet voor Gilbert-syndroom

In het Gilbert-syndroom wordt een dieet weergegeven volgens tabel nr. 5.

Kortom, de patiënt mag geen voedsel eten met veel conserveermiddelen. Het is ook minder waard om snoep, eenvoudige koolhydraten te gebruiken, deze te vervangen door eiwitten, groenten, fruit, kruiden, ontbijtgranen, zuivelproducten, vlees. Sappen en mineraalwater worden getoond, evenals groene thee in plaats van koffie.

Er zijn contra-indicaties. Een vegetarisch dieet is bijvoorbeeld verboden, omdat de lever niet de noodzakelijke aminozuren krijgt, maar in overmatige hoeveelheden komt de soja die schadelijk is voor het werk van dit orgaan in het lichaam.

het voorkomen

Met de juiste preventie kan een persoon met het Gilbert-syndroom hem zich jarenlang niet herinneren, hiervoor hebt u het volgende nodig:

 • eet regelmatig, minstens 4 keer per dag, maar in kleine porties om de darmmotiliteit en de uitscheiding van gal te stimuleren;
 • vermijd stress;
 • gebruik ontspanningstechnieken in plaats van zware fysieke training;
 • vermijd hypothermie en oververhitting van het lichaam;
 • waarschuw de arts onmiddellijk over de aanwezigheid van deze afwijking, zodat de specialist geen medicijnen voorschrijft die de situatie kunnen compliceren.

Dus hebben we het Gilbert-syndroom gedemonteerd, wat is het in eenvoudige bewoordingen. Ik wil iedereen geruststellen die deze kwaal heeft gevonden - de geruststellende voorspelling van de artsen. Een persoon met een dergelijke afwijking kan zonder veel moeite op hoge leeftijd leven, alleen door te kiezen voor een gezonde levensstijl, maar dit is nuttig voor iedereen! Tot ziens, abonneren op onze blog en gezond zijn!

Nou hallo!
Neem de rangen in.
Vandaag, na een test met Corvalol (bilirubine daalde tot 15 = 12 + 3), werd het Gilbert-syndroom gevestigd.
Nu meer:
Kwam in augustus 2008 naar de kliniek met onstabiele jeuk-urticaria. Voordien heeft hij zichzelf niets ontzegt: noch in gefrituurd vet, noch in alcohol.
Echografie: lever vergroot, xp. cholecystitis met congestie, tekenen van xp. pancreatitis
BH: Bilirubine 26 = 21 + 5, cholesterol - 5.9 de rest is normaal
Hepatitis A, B, C, G en TTV PCR zijn negatief.
Lamblia gevonden.
Hij behandelde de Giardia, genas verder de gal en lever (hofitol, galstena, ursofalk, hepabeen, onkruid, enz.). Alcohol wordt helemaal niet genomen.
Als gevolg hiervan is de lever vandaag 3 cm (dikte van de rechter lob) tot 110 mm kwijtgeraakt, de wanden van de gal zijn met de helft dunner geworden (tot 3 mm).
Maar bilirubine bleef binnen de limieten: totaal - 20-30, recht - 4-5,2, indirect 15-20.
Maar de jeuk bleef, hoewel het sterk was verminderd. Ik heb de reden nooit ontdekt - het is onwaarschijnlijk dat bilirubine in zo'n hoeveelheid geeft.
Van de symptomen - soms een beetje zwelling, zelden - een lichte hoofdpijn, vooral 's morgens (vooral als ik meer slaap heb)?). Met geelzucht, zoals ik het begreep, had ik geluk - ik merkte niet (noch ik noch iemand anders) zelfs de vergeling van de sclera.
Tussen haakjes, ik zie niet veel verschil in mijn welzijn - toen ik niets weigerde, was het zelfs nog beter. =)
Ik wil genetische typering doen, maar ik weet niet waar ik heen moet in Kiev.

Nu vragen:
Heeft, naast alros, iemand met een "lichte" gilbert ooit alcohol gedronken? Of is iedereen al bang als vuur? Verbieden artsen iedereen zelfs op vakantie?
Sommigen beweren dat als je het drinkt, dan wodka. Hoe zit het met bier? Is het veel erger?
Iemand merkt op zijn minst enige invloed van het dieet, d.w.z. als je er vanaf gaat, wordt het erger?
Moe leef al bijna een jaar lang onmenselijk. Ik wil varkensvlees kebab onder de wodka in de natuur, niet alleen om naar te kijken.
Bedankt voor je aandacht!

Gilbertsyndroom: symptomen

Heel vaak ontbreekt het Gilbert-syndroom van klinische verschijnselen, dat wil zeggen, het beloop ervan is asymptomatisch. Soms zijn echter nog de volgende symptomen waar te nemen:

1) voorbijgaande geelzucht

2) Neiging tot vermoeidheid, zwakte

4) Verminderde eetlust

5) Gevoel van bitterheid in de mond

6) Gevoel van ongemak onder de juiste ribbenboog

Opgemerkt moet worden dat, met uitzondering van geelzucht, deze symptomen vrij zeldzaam zijn.

Gilbert-syndroom: behandeling

Een speciale behandeling voor dragers van het Gilbert-syndroom is in de regel niet vereist. Milde maatregelen worden genomen om symptomen te voorkomen. Eerst wordt een dieet voorgeschreven: 5 tabel volgens M.I. Pevzner (aangewezen als gal dyskinesie). Dat wil zeggen: compote, thee, tarwebrood, magere kwark, groentesoepen, rundvlees, kip, kruimelige ontbijtgranen en fruit met een niet al te verschillende zure smaak. Vermijd vet, vers baksel, zuring, vet vlees en kwark, spinazie, mosterd, vette vis, peper en zwarte koffie. Naast het dieet kan de patiënt sommige gewoonten opgeven: alcohol drinken en roken, waardoor de klinische manifestaties van de ziekte worden verminderd of voorkomen.

Als geelzucht is opgetreden, moet u de patiënt cholagogue, hepatoprotectors en enterosorbents toewijzen die de verwijdering van pigment uit de dunne darm bevorderen, waar het in het galkanaal komt.

Syndroom Gilbert - of het leger te nemen?

Volgens de wetgeving van de Russische Federatie maakt het syndroom van Gilbert een dienstplichtige niet vrij van legerdienst, maar vereist het speciale voorwaarden voor de werknemer, wat kleine beperkingen inhoudt met betrekking tot lichaamsbeweging en het gebruik van hepatotoxische stoffen. Als een patiënt met het syndroom van Gilbert een opleiding op een militaire school wil volgen, wordt de laatste geweigerd: de kandidaat wordt eenvoudig ongeschikt verklaard en mag het toelatingsexamen niet passeren na het passeren van de medische commissie.

Gilbertsyndroom en het leger: wettelijke beperkingen

Komen ze met een dergelijke diagnose in het leger? Volgens de 'Schema van ziekten, vereisten voor de gezondheidstoestand van rekruten', goedgekeurd door het decreet van het Ministerie van Defensie van 21 oktober 2008, vragen patiënten met het intermitterende geelzuchtsyndroom om militaire dienst, maar zij definiëren speciale voorwaarden waarvoor beperkte beperkingen gelden. Dat wil zeggen dat de oorzaak-gevolgrelatie duidelijk wordt gedefinieerd: voor dienstplichtigen is de aangewezen genetische anomalie geen reden voor uitstel of volledige vrijstelling van militaire dienst.

- Mijn zoon heeft kyphoscoliose 1 eetl. De behandelende arts zei dat met zo'n diagnose het leger niet zou moeten worden ingenomen. Maar hij ontving een dagvaarding met de aangegeven vertrekdatum voor de troepen. Wie heeft gelijk?

- Het hangt af van welke functiestoornis kyphoscoliose veroorzaakt, omdat het over het algemeen de gezondheidstoestand beïnvloedt. Het is onduidelijk of uw zoon in het IHC werd onderzocht. Misschien ontving hij een dagvaarding om bij het militaire rekruteringskantoor aan te komen en niet om het leger te verlaten, maar de bewoording kan onnauwkeurig zijn. Als hij wordt uitgenodigd voor het conceptbord, hoeft hij na het examen misschien niet meer te dienen, kyphoscoliosis is hiervoor doorgaans een goede reden.

- Welke soorten troepen worden met de B-3-fitnesscategorie genomen?

- Deze categorie betekent fitness met minimale beperkingen. Je kunt in alle vakken van de Russische Federatie dienen. Maar natuurlijk vallen jonge mensen met deze categorie niet in de Airborne Forces, de Mariniers, de onderzeeër. Maar ze kunnen dienen in communicatietroepen, als bestuurders van infanterie en gepantserde personeelschepen, in bewakingseenheden, chemische en luchtafweer raketeenheden, interne troepen, enz.

Vraag 2011-04-01 20:23:44
Sindrom mojet proiti, in vozraste 25 of 30 tot 50.)

Vraag 2012-02-28 13:04:25
Welkom! Op 18-jarige leeftijd diagnosticeerden artsen het 'zhanber-syndroom', zoals het op de polikliniekkaart staat. Ik ben 24 jaar oud en wil me nog steeds naar het leger brengen. Waar kan ik solliciteren of naar welk rechtsartikel kan ik verwijzen?

Loop van de ziekte

Het verloop van de ziekte is meestal golvend wanneer perioden van exacerbaties worden vervangen door remissie. Tijdens exacerbaties nemen alle symptomen en manifestaties van het Gilbert-syndroom, waaronder geelzucht en een verhoging van het bilirubinegehalte, toe. Tijdens perioden van remissie kunnen verschijnselen van de ziekte volledig afwezig zijn. Deze genetische pathologie bestaat vaak al vele jaren en wordt alleen gedetecteerd door de toevoeging van inflammatoire veranderingen in de galwegen en andere infecties.

Gilbertsyndroom en het leger

Alleen een geneticus kan de risico's van een vergelijkbare pathologie bij het nageslacht beoordelen. Daarom moet u bij het plannen van een zwangerschap, ongeacht wie de drager is van het Gilbert-syndroom, man of vrouw, het advies van deze specialist inwinnen.

Behandeling van het Gilbert-syndroom.

Naleving van de modus van arbeid, voeding, rust. Vermijd aanzienlijke lichamelijke inspanning, vochtbeperking, vasten en hyperinsolatie. In het dieet van patiënten, vooral in de periode van exacerbaties, is het aanbevolen om vet vlees, gefrituurde en pittige gerechten, specerijen, ingeblikt voedsel te beperken. Alcohol drinken is onaanvaardbaar. Het Gilbert-syndroom is geen reden om vaccinaties te weigeren.

De prognose is gunstig. Hyperbilirubinemie blijft bestaan, maar gaat niet gepaard met een toename van de mortaliteit. Progressieve veranderingen in de lever ontwikkelen zich meestal niet. Bij het verzekeren van het leven van dergelijke mensen worden ze geclassificeerd als een normaal risico. Bij de behandeling van fenobarbital of cordiamine neemt het niveau van bilirubine af tot normaal. Patiënten moeten worden gewaarschuwd dat geelzucht kan voorkomen na intercurrente infecties, herhaaldelijk braken en overgeslagen maaltijden. Hoge gevoeligheid van patiënten voor verschillende hepatotoxische effecten (alcohol, veel geneesmiddelen, enz.) Werd opgemerkt. Misschien is de ontwikkeling van ontsteking in de galwegen, galsteenziekte, psychosomatische stoornissen. Ouders van kinderen die aan dit syndroom lijden, moeten een geneticus raadplegen voordat ze een nieuwe zwangerschap plannen. Hetzelfde moet worden gedaan als een familielid wordt gediagnosticeerd bij familieleden van een echtpaar dat op het punt staat kinderen te krijgen.

Gilbert's Syndrome: Symptoms and Clinic

Een genetische ziekte geassocieerd met een disfunctie van de uitwisseling van bilirubine, is een persoon sinds zijn geboorte achtervolgd. Het is echter niet zo eenvoudig om het op jonge leeftijd te diagnosticeren, omdat het lange tijd asymptomatisch is.

Het Gilbert-syndroom is een ziekte die ook genetische geelzucht wordt genoemd. Dit komt door het feit dat een van de symptomen die zich later manifesteren huidpigmentatie is.

Meestal treft een vergelijkbare ziekte jongens. Genetische geelzucht introduceert geen functionele pathologieën in de activiteit van het lichaam, daarom heeft het geen dodelijk gevaar, maar bepaalde symptomen, die zich nog steeds beginnen te manifesteren, dichter bij de adolescentieperiode, veroorzaken veel problemen in het dagelijkse dagelijkse leven van een tiener.

Naast de kenmerkende geelheid van de huid, waardoor het Gilbert-syndroom vaak wordt verward met hepatitis A, kan de patiënt een plotseling verlies van eetlust, snelle vermoeidheid ervaren bij het uitvoeren van fysieke manipulaties, een slaapstoornis wordt waargenomen. In sommige gevallen kan een bittere smaak worden gevoeld tijdens het eten van voedsel. Na een bepaalde, vaak korte tijd verdwijnen alle vermelde manifestaties, wat betekent dat de ziekte periodiek is en de volgende exacerbatie voltooid is.

Er is geen specifieke behandeling voor genetische geelzucht beschikbaar. Er is een reeks maatregelen die het optreden van symptomen kan verminderen. De meest populaire afspraak is het dieet nummer 5, ontwikkeld door MI. Pevzner. Het gaat om een ​​combinatie van gerechten met rundvlees, groenten, ontbijtgranen, tarwebrood, thee, kwark. Kruiden, vet vlees, reuzel, zuring, spinazie, vette vis worden als verboden beschouwd. De patiënt moet alcohol, alcohol volledig achterwege laten, het wordt aanbevolen om tijdelijk te stoppen met sporten en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Zullen ze het leger opnemen met genetische geelzucht

Het Gilbert-syndroom manifesteert zich mogelijk niet in de kindertijd. Toen, op een bepaald moment, kende de jongeman symptomen en de artsen stellen deze aandoening vast. Maar veel ouders blijven op een verlies na het concept bord geeft het groene licht en het kind zal worden geserveerd in het leger.

Tegenwoordig is het in het tijdperk van de informatietechnologie niet moeilijk om direct vanuit huis een antwoord op een vraag te krijgen. En u kunt zelfs een advocaat raadplegen over het onderwerp werving. Bovendien zal het niet moeilijk zijn om kennis te maken met de tekst van bovengenoemd besluit, waarin u de aanwezigheid of afwezigheid van de ziekte kunt zien die u interesseren. Als dit type ziekte niet in het schema wordt vermeld, is het zinloos om geld te spenderen aan verschillende advocaten, aangezien er geen beroep kan worden aangetekend tegen de beslissing van de commissie.

Met betrekking tot het feit dat het syndroom van Gilbert bij uw kind werd ontdekt, nemen zij het op met dergelijke aanwijzingen? - het antwoord is elementair en ondubbelzinnig positief. Dit wordt gemotiveerd door het feit dat de ziekte niet in het schema staat, het is niet levensbedreigend voor een tekenaar en wordt niet overgedragen aan andere militairen. Daarom zal de jongeman, met vergelijkbare symptomen of zelfs met een record op de polikliniekkaart, zeker in dienst worden gesteld.

De nuance is dat nadat het ontwerp is opgeroepen, de militaire eenheid die wordt vertegenwoordigd door de commandant, de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gezondheidstoestand van de soldaat. Hij moet worden voorzien van de juiste conditiebewaking. Naarmate de ziekte zich begint te manifesteren, kan de soldaat uit een oefening worden verwijderd. Wat het dieet betreft, wordt het legerrantsoen als vrij aangepast aan deze lijst van producten beschouwd.

Ondanks het feit dat het leger niet gecontra-indiceerd is voor een patiënt met een symptoom van Gilbert, zijn bepaalde beperkingen nog steeds vastgesteld. Het ontwerpbord maakt een passende notitie in het persoonsdossier van de tekenaar en vervolgens wordt besloten in welk deel en in welke positie hij militaire dienst zal vervullen. Statistieken geven aan dat voor deze jongens altijd het juiste beroep is geselecteerd. Een soldaat kan werken met documentatie, wachtdienst dragen, secretariaatsfuncties vervullen.

Als troost voor ouders die zich zorgen maken om hun kinderen, moet worden opgemerkt dat dienen in het leger niet alleen de patiënt niet schaadt met genetische geelzucht, maar ook op een bepaalde manier de positieve dynamiek van het verloop van de ziekte zal beïnvloeden. We hebben het rantsoen al genoemd en voeding volgens het schema zal de soldaat nooit een hongergevoel geven, wat extreem gecontra-indiceerd is bij exacerbaties. Complicaties veroorzaakt door een slechte gezondheid zijn niet nodig voor de patiënt, het commando of de staat als geheel. Daarom omvat het beleid om een ​​soldaat te regelen de implementatie van alle aanbevelingen van burgerartsen.


Meer Artikelen Over Lever

Cyste

Hoe melkdistel voor de lever te drinken: samenstelling en eigenschappen, gebruiksregels, mogelijke contra-indicaties

Mariadistel heeft veel nuttige eigenschappen, daarom wordt het vaak gebruikt in de traditionele geneeskunde.
Cyste

Hoe stenen in de leverstructuren te behandelen

Een dergelijk fenomeen als stenen in de lever is zeldzaam bij een persoon jonger dan 25 jaar, het is kenmerkend voor mensen van beide geslachten, maar in 60% van de klinische gevallen hebben oudere vrouwen er last van.